Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Yhdessä tehtyä alueviestintää

Kehitämme yhteisiä viestintäkäytänteitä osana Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamista. Tärkeässä osassa ovat yhteiset graafiset elementit visuaalisen viestinnän rakentajina. Alueviestinnän tueksi laaditusta graafisesta ohjeistosta löydät ohjeet onnistuneiden viestintäratkaisujen toteuttamiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustat

Innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeiluiden ja testien läpiviemiseen sekä prototyyppien kehittämiselle. Olemme koonneet tälle sivustolle erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian valintoihin perustuvia innovaatioalustoja alueelta.

Tapahtumat

Virtuaalikahvit - "Miten luodaan virallinen eurooppalainen klusteri?"

10.2.2023
Miten klusterista tai yhteistyöverkostosta tehdään virallinen European Clusters Collaboration Platform (ECCP) -klusteri? Ja mitä hyötyä rekisteröitymisestä on? Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa (ELMO II) -hanke järjestää Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille suunnatun virtuaalisen kahvihetken teemalla “Miten luodaan virallinen eurooppalainen klusteri?” Tilaisuudessa käydään läpi asiantuntijoiden avustuksella keskeisiä kysymyksiä klustereiden rekisteröitymisprosessin vaatimuksista ja edellytyksistä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää itseään askarruttavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tapahtuman alustana toimii Teams. Linkki etätapahtumaan lähetään ilmoittautuneille. Mikä: Virtuaalikahvit klusteriasiantuntijoiden kanssa Milloin: 10.2.2023 klo 09.30 alkaen, Teams-yhteydellä Kenelle: Itä- ja Pohjois-Suomen alueen klustereille Ilmoittautumisaika päättyy 9.2.2023 klo 16. Ilmoittaudu tapahtumaan täältä.
Read more...

Virtuaalikahvit - Klusterien laatumerkit

22.2.2023
Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön järjestämille virtuaalikahveille tutustumaan klustereille myönnettäviin laatumerkkeihin! European Clusters Excellence Labeling Structure (EUCLES) on vuoden 2022 alusta alkaen vastannut klustereiden johtamisen laatuun perustuvien pronssisten, hopeisten ja kultaisten label-merkkien jakamisesta eurooppalaisille klustereille. Mitä laatumerkin hakeminen edellyttää ja mitä hyötyä laatumerkistä on klusteritoiminnalle? Laatumerkkien hakuprosessista ja merkin hyödyistä tulee kertomaan pohjoismaiden suurinta energiateknologian klusteria, EnergyVaasaa, hallinnoivan Merinovan projektipäällikkö Tauno Kekäle. EnergyVaasa on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa suomalainen klusteri, jolle on myönnetty kultainen laatumerkki. Tilaisuuden aikana osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tapahtuman alustana toimii Teams. Linkki etätapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille. Mikä: Virtuaalikahvit, teemana klusterien laatumerkit Milloin: 22.2.2023 klo 09 -10.30, Teams-yhteydellä Kenelle: Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille Ilmoittaudu tapahtumaan täältä.
Read more...

Virtuaalikahvit - "Miten luodaan virallinen eurooppalainen klusteri?"

17.3.2023
Miten klusterista tai yhteistyöverkostosta tehdään virallinen European Clusters Collaboration Platform (ECCP) -klusteri? Ja mitä hyötyä rekisteröitymisestä on? Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa (ELMO II) -hanke järjestää Itä- ja Pohjois-Suomen klustereille suunnatun virtuaalisen kahvihetken teemalla “Miten luodaan virallinen eurooppalainen klusteri?” Tilaisuudessa käydään läpi asiantuntijoiden avustuksella keskeisiä kysymyksiä klustereiden rekisteröitymisprosessin vaatimuksista ja edellytyksistä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää itseään askarruttavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tapahtuman alustana toimii Teams. Linkki etätapahtumaan lähetään ilmoittautuneille. Mikä: Virtuaalikahvit klusteriasiantuntijoiden kanssa Milloin: 17.3.2022 klo 09.00 alkaen, Teams-yhteydellä Kenelle: Itä- ja Pohjois-Suomen alueen klustereille Ilmoittautumisaika päättyy 16.3. klo 16. Ilmoittaudu tapahtumaan täältä.
Read more...

Clusters meet Regions, East and North Finland - Levi, Kittilä

25.4.2023 - 27.4.2023
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat järjestävät yhteistyössä European Clusters Collaboration Platform (ECCP) ja Euroopan Komission kanssa Clusters meet Regions -konferenssin Levillä 25. – 27.4.2023. Lisätietoa tapahtumasivulla.
Read more...

Seuraa meitä Twitterissä

@elmo_enf