ELMO-yhteistyöstä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Yhdessä tehtyä alueviestintää

Kehitämme yhteisiä viestintäkäytänteitä osana Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamista. Tärkeässä osassa ovat yhteiset graafiset elementit visuaalisen viestinnän rakentajina. Alueviestinnän tueksi laaditusta graafisesta ohjeistosta löydät ohjeet onnistuneiden viestintäratkaisujen toteuttamiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustat

Innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeiluiden ja testien läpiviemiseen sekä prototyyppien kehittämiselle. Olemme koonneet tälle sivustolle erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian valintoihin perustuvia innovaatioalustoja alueelta.

Tapahtumat

Uuden ohjelmakauden rahoitusvaihtoehtoja yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

15.4.2021
Tiedätkö, mitä eri rahoitusvaihtoehtoja uudella ohjelmakaudella on tarjolla pk-yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen? Entä miten niillä voi kehittää yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä sekä kehittää uusia innovaatioita? Osallistu seminaariimme, jossa kerromme Kainuun alueen yrityksille ja yritysten kanssa toimiville sidosryhmille tietoa yrityksille suunnatuista rahoitusmahdollisuuksista sekä kuulemme yrityskertomuksia, kuinka julkisella rahalla on voitu kehittää yritystoimintaa.
Read more...

Uusi Bauhaus

20.4.2021
Tämän päivän keskustelu muovaa huomispäivän maailmaa. Suunnitellaan uusi eurooppalainen Bauhaus yhdessä. Uusi eurooppalainen Bauhaus on luova ja monialainen kulttuurihanke. Se tarjoaa kohtaamispaikan, jolla voidaan suunnitella tulevia tapoja asua. Se muodostaa risteyskohdan taiteen, kulttuurin, sosiaalisen osallisuuden, tieteen ja teknologian välillä. Se tuo vihreän kehityksen ohjelman asuinpaikoillemme ja haastaa meidät yhdessä visioimaan ja rakentamaan kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta, jossa rakennettu ympäristö on kaunis ja tuo hyvää oloa mielelle ja sielulle. Verkkoseminaarin pääpuhujia ovat Päivi Tahkokallio, Sirpa Pietikäinen, Satu Miettinen ja Jyri Wuorisalo. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Pohjois-Savon liitto, Europe Direct Kuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin liitto ja Lapin yliopisto. Tapahtuma on osa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssisarjaa tarjoten tilaisuuden osallistua yhteiseen visiointiin Euroopan tulevaisuudesta.
Read more...

EU:n kaivannaisalueiden MIREU-hankkeen päätösseminaari

20.4.2021
Kaivos- ja metallurgia-alueiden verkoston MIREU-hankkeesta järjestetään päätöstapahtuma, jonka yhteydessä käynnistetään uusi alueiden yhteistyöverkosto ERRIN-verkoston alaisuuteen. MIREU-hanke kattaa 17 Euroopan unionin merkittävää kaivos- ja metallurgia-aluetta, ja se käsittelee kaikille kaivos- ja metallurgia-alojen yhteisiä haasteita, kuten kysymyksiä toiminnan saamasta sosiaalisesta hyväksynnästä, osaamisvaatimuksista, investointeja koskevista ehdoista sekä olosuhteista ja tekijöistä, jotka haittaavat kestävän kaivos- ja metallurgisen teollisuuden kehitystä.
Read more...

Euroopan vihreä viikko

3.5.2021 - 13.6.2021
Euroopan vihreä viikko 2021 omistetaan nollapäästötavoitteelle. Siinä tarkastellaan myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman muita olennaisia aloitteita, kuten ilmastoaloitteita, tulevaa kemikaaleja koskevaa strategiaa sekä energian, teollisuuden, liikkuvuuden, maatalouden, kalastuksen, terveyden ja biologisen monimuotoisuuden alojen aloitteita. EU:n vihreä viikko 2021 tarjoaa mahdollisuuden keskustella kaikkien sidosryhmien ja kiinnostuneiden kansalaisten kanssa siitä, kuinka voimme työskennellä yhdessä toteuttaaksemme nollapäästöjen ja myrkyttömän ympäristön tavoitteen. 31. toukokuuta Avaustapahtuma, Lahti European Green Capital 2021 1.-4. kesäkuuta Korkean tason konferenssi 3. toukokuuta -13. kesäkuuta Kumppanitapahtumat ympäri Eurooppaa
Read more...

Seuraa meitä Twitterissä

@elmo_enf