ELMO KLUSTERIKOULUTUS 2.6.2020

Webinaarin tallenne on nyt kuunneltavissa
ELMO KLUSTERIKOULUTUS 19.8.2020
Ilmoittautuminen on nyt auki
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN GREEN DEAL -WEBINAARISARJA
15.6.-26.8.2020
previous arrow
next arrow
Slider

ELMO-yhteistyöstä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Tapahtumat

ELMO Klusterikoulutus

19.8.2020
Järjestämme elokuussa 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön puitteissa järjestyksessään kolmannen koulutuksen klustereista. Koulutus on suunnattu klustereiden, yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa työskenteleville sekä erityisesti alkutuotanto ja elintarvikkeet teeman puitteissa työskenteleville toimijoille. Koulutus on osa klusterikoulutusten sarjaamme, joka käynnistyi tammikuussa 2020 koulutuksella, johon osallistui yli 30 klustereiden, yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen parissa työskentelevää henkilöä Itä- ja Pohjois-Suomesta. Toinen koulutuksemme järjestettiin verkossa kesäkuussa 2020. Koulutuksen tallenne on kuunneltavissa TÄÄLTÄ. Kolmas koulutuksemme rakentuu siten, että aamupäivän osuus soveltuu kaikille klustereiden kehittämisestä kiinnostuneille. Lähestymme klustereiden kehittämistä klusterin strategian ja toimintasuunnitelman näkökulmasta. Kantavan teeman mukaisesti tilaisuudessa esitellään myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian Ruoka-kärjen toimintaa. Lisäksi kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua työpajaan Itä- ja Pohjois-Suomessa tehtävän yhteistyön edistämiseksi alkutuotanto- ja elintarvikkeet teemassa. Työpajaan toivotaan mukaan myös muiden alojen edustajia erityisesti poikkitieteellisten yhteistyömahdollisuuksien näkökulmasta.
Read more...

Itä- ja Pohjois-Suomen Green Deal -webinaarisarja: Teollisuusstrategia

20.8.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyökumppanit ja EU-toimisto järjestävät sarjan webinaareja, jotka käsittelevät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) alla julkaistuja asiakirjoja. EU:n strategiat ja toimintasuunnitelmat vaikuttavat suoraan ja välillisesti aluetasolla. Ne ohjaavat jäsenvaltioiden toimintaa kohti ilmastoneutraaliutta sekä määrittävät mihin EU- ja kansallinen kehitysrahoitus tulee suuntautumaan lähitulevaisuudessa. Kutsumme tilaisuuteen mukaan kaikki, jotka haluavat tutustua perusteellisesti näiden Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle merkittävien ohjelmien sisältöihin, tunnistaa niiden suomia kehittämismahdollisuuksia julkisella ja yksityisellä puolella sekä tunnistaa vaikuttamisen paikkoja. Webinaarit ovat lisäksi erinomainen mahdollisuus verkostoitua Itä- ja Pohjois-Suomen asiantuntijoiden kanssa.
Read more...

Itä- ja Pohjois-Suomen Green Deal -webinaarisarja: Teollisuusstrategia

26.8.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyökumppanit ja EU-toimisto järjestävät sarjan webinaareja, jotka käsittelevät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) alla julkaistuja asiakirjoja. EU:n strategiat ja toimintasuunnitelmat vaikuttavat suoraan ja välillisesti aluetasolla. Ne ohjaavat jäsenvaltioiden toimintaa kohti ilmastoneutraaliutta sekä määrittävät mihin EU- ja kansallinen kehitysrahoitus tulee suuntautumaan lähitulevaisuudessa. Kutsumme tilaisuuteen mukaan kaikki, jotka haluavat tutustua perusteellisesti näiden Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle merkittävien ohjelmien sisältöihin, tunnistaa niiden suomia kehittämismahdollisuuksia julkisella ja yksityisellä puolella sekä tunnistaa vaikuttamisen paikkoja. Webinaarit ovat lisäksi erinomainen mahdollisuus verkostoitua Itä- ja Pohjois-Suomen asiantuntijoiden kanssa.
Read more...

Itä-Suomi elää metsästä- seminaari

31.8.2020
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK kutsuu teidät iltapäiväseminaariin keskustelemaan metsien ja teollisuuden roolista koronan jälkeisessä maailmassa, josta ilmastonmuutoksen uhka ei ole kadonnut mihinkään! Suomalainen työ ja osaaminen ovat ratkaisemassa ilmastokriisiä, kun bioraaka-aineet korvaavat fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Uudet investoinnit eivät ole ristiriidassa ympäristönsuojelutavoitteiden kanssa. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja päästöttömyys ovat edellytyksiä tulevaisuuden teolliselle toiminnalle. Suomi on kärsinyt jo vuosia tuottavuutta kasvattavien investointien vähäisyydestä. Sen lisäksi koronakriisi iski keväällä Suomen ja maailman talouteen ennennäkemättömällä voimalla. Kriisistä selviydytään samoin eväin kuin aiemminkin - yhteisin voimin ja rakentamalla jotain uutta ja kestävää. Metsäteollisuuden merkitys tässä työssä on kiistämätön. Seminaarissa pohditaan metsien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä sitä miten houkutella itäisen Suomen alueelle uusia kestäviä investointeja ja työpaikkoja.
Read more...

Seuraa meitä Twitterissä

@elmo_enf