ELMO-yhteistyöstä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Yhdessä tehtyä alueviestintää

Kehitämme yhteisiä viestintäkäytänteitä osana Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamista. Tärkeässä osassa ovat yhteiset graafiset elementit visuaalisen viestinnän rakentajina. Alueviestinnän tueksi laaditusta graafisesta ohjeistosta löydät ohjeet onnistuneiden viestintäratkaisujen toteuttamiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustat

Innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeiluiden ja testien läpiviemiseen sekä prototyyppien kehittämiselle. Olemme koonneet tälle sivustolle erilaisia Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian valintoihin perustuvia innovaatioalustoja alueelta.

Tapahtumat

Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 2021

23.6.2021 - 24.6.2021
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät (European Research and Innovation Days) on Euroopan komission vuosittainen tutkimus- ja innovaatiotapahtuma, joka kokoaa päätöksentekijät, tutkijat, yrittäjät ja yleisön keskustelemaan ja muokkaamaan tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuutta Euroopassa ja muualla. Tapahtuma järjestetään verkossa 23-24. kesäkuuta, jolloin kaikki voivat osallistua mistä tahansa. Vuonna 2021 avautuu Horisontti Eurooppa –ohjelma, EU:n kunnianhimoinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka on ratkaiseva hetki eurooppalaisen tutkimuksen tulevaisuudelle. Yhteistyö tutkimuksen ja innovoinnin alalla on välttämätöntä toipumiselle COVID-19-pandemiasta, ja se tasoittaa tietä vihreälle ja digitaaliselle tulevaisuudelle. Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä äänesi keskusteluun.
Read more...

Pohjois-Savon superekosysteemiviikko

8.11.2021 - 12.11.2021
Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima Ekosysteemihanke järjestää pohjoissavolaisia ekosysteemejä ja niiden osaamista esille tuovan verkkotilaisuuden 8.-12.11.2021. Tarkempaa tietoa tulossa syksyllä.
Read more...

KOKKOLA MATERIAL WEEK

13.11.2021 - 18.11.2021
Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen katsauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma.
Read more...

Seuraa meitä Twitterissä

@elmo_enf