KOKOSIMME YHTEEN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT YRITYSTEN KASVUN TUKEMISEKSI
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ
ALKUTUOTANNON JA PAIKALLISTEN ELINTARVIKKEIDEN ARVOSTUKSEN KASVATTAMISEKSI
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ELMO-KLUSTERISEMINAARI & TYÖPAJA
28.-29.10.2020
previous arrow
next arrow
Slider

ELMO-yhteistyöstä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

ELMO-yhteistyön seuraavassa vaiheessa siirrymme strategiasta toimintaan elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi IP-alueella. Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamaan työtämme iskukykyisemmän Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta.

Tapahtumat

Kokkola Material Week

9.11.2020 - 12.11.2020
Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen katsauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään virtuaalisesti Brella-alustalla. Tapahtuma toteutetaan pääosin englannin kielisenä.
Read more...

European Cluster Conference 2020

10.11.2020 - 11.11.2020
Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto (DG GROW) järjestää yhteistyössä European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) sekä Saksan talous- ja energiaministeriön kanssa seitsemännen vuosittaisen European Cluster Conference -tapahtuman 10.-11. marraskuuta. Tapahtumassa tarkastellaan klusteripolitiikan kehitystä alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on myös tukea alueiden välistä yhteistyötä sekä luoda yhteyksiä eurooppalaisten arvoketjujen, klusterien ja ekosysteemien välille. Tilaisuus järjestetään Berliinissä, mutta sitä voi seurata myös virtuaalisesti. Se on suunnattu erityisesti klusteripäättäjille, klustereiden hallinnoijille, asiantuntijoille sekä sidosryhmien edustajille.
Read more...

Seuraa meitä Twitterissä

@elmo_enf