Itä- ja Pohjois-Suomen uusi yhteinen älykkään erikoistumisen strategia on julkaistu!

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat julkaisseet yhteisen älykkään erikoistumisen strategian, joka on voimassa vuodesta 2024 alkaen. Strategia on laadittu tuomaan esiin suuralueen yhteistyössä tarjoamia mahdollisuuksia, vahvaa osaamista ja tuloksellista kehittämistyötä. 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehitysmahdollisuudet kytkeytyvät maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten ongelmien ratkaisuun esimerkiksi ilmastopolitiikan, energiamurroksen ja strategisen omavaraisuuden tavoitteissa. Yhteisen älykkään erikoistumisen strategian painopisteet tukevat maakuntien kasvualoja, jotka luovat pohjan kestävälle elinkeinoelämän kasvulle ja uudistuvalle elinkeino- ja innovaatiotoiminnalle. Maakuntien yhteisiksi painopisteiksi strategiassa on nostettu puhtaat ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävä palvelutuotanto 

Strategian tavoitteena on vahvistaa Itä- ja Pohjois- Suomen alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusi strategia on voimassa vuoden 2024 alusta alkaen. Samalla Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen yhteistyön hankevetoinen koordinointi päättyy ja siirtyy vakituiseksi osaksi maakuntaliittojen normaalia työtä. Jatkossa yhteistyötä koordinoi vuorollaan Itä- ja Pohjois-Suomen puheenjohtajamaakunta. Vuonna 2024 puheenjohtajana toimii Keski-Pohjanmaa. 

Strategian toimeenpanoa ja seurantaa toteuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen edustajista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteystiedot löytyvät älykkään erikoistumisen yhteistyön nettisivuilta. Yhtenä strategian toimeenpanon konkreettisena keinona Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat myöhemmin avaamassa strategian painopisteiden mukaisia ylimaakunnallisia rahoitushakuja. Lisätietoa rahoitushauista julkaistaan maakuntaliittojen viestintäkanavissa. 

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia on laadittu asiatuntijatyöryhmässä osana Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022 – 2027 (ELMO II)- hanketta. Hanketta on rahoittanut Pohjois-Savon liitto. 

Strategia kokonaisuudessaan