Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä

Digitaalinen työkalupakki klusterikehittäjille julkaistu

ELMO-koordinaatiohankkeen aikana tuotetut tallenteet ja muut aineistot on koostettu ELMO-verkkosivustolle työkalupakiksi klustereiden kehittäjille ja tietoa etsiville Työkalupakin tarkoituksena on koota yhteen tietoa klustereiden kehittämiseen liittyen ja auttaa uusia toimijoita alkuun pääsemisessä. Lue lisää…. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välillä tavoitellaan uutta yhteistyötä elintarvikealan arvoketjun kehittämiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikealan juuri valmistuneessa arvoketjun kuvauksessa tarkastelun kohteena ovat alueen keskeisimmät toimijat, verkostot ja kärkiosaaminen, minkä lisäksi kuvauksessa on tunnistettu yhteisiä kehittämisen haasteita ja kasvun aihioita. Lue lisää…

Miten rakennetaan klusteri? - Klusterityö Etelä-Savossa

Etelä-Savossa maakunnallisten klusterien rakentaminen aloitettiin vuonna 2020. Nyt työssä ollaan jo hyvässä vauhdissa. Etelä-Savossa klusterien kehitystä lähdettiin edistämään erityisesti yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa  -yhteistyön kanssa. Lue lisää….

Vinkkejä rekisteröitymiseen Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumille

ECCP eli European Cluster Collaboration Platform on eurooppalainen alusta klustereiden kehittämiselle ja yhteistyölle. Pohjois-Savon Agri-Food klusteri on yksi tuoreimmista IP-alueen klustereista alustalla. joten keräsimme heiltä vinkkejä alustalle pääsemiseen!  Lue lisää….

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön –hanke päättyy joulukuussa 2021

Vuonna 2019 alkaneen ELMO-koordinaatio –hankkeen tavoitteena on ollut Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen koordinointi.

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on ollut ylimaakunnallisen klusteriyhteistyön vahvistaminen IP-alueella. Strategian jalkauttamiseksi, koordinaatiohankkeessa on tuotu toimijoita yhteen erilaisten tapahtumien muodossa hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja toimijoiden törmäyttämiseksi. Ylimaakunnallista yhteistyötä on edistetty myös tarkastelemalla ylimaakunnallisia arvoketjuja yhteisiksi tunnistetuissa teemoissa.

Hankkeessa on vahvistettu IP-alueen kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista, josta näkyvimpänä toimenpiteenä on ollut liittyminen Vanguard-verkostoon.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat parhaillaan suunnittelemassa jatkoa ELMO-yhteistyölle. Lisätietoa ELMO-yhteistyöstä saa maakuntien yhteyshenkilöiltä

Hankehenkilöstö kiittää kumppaneita ja sidosryhmiä yhteistyöstä!

”ELMOn ansiosta ylimaakunnallinen yhteistyö on entistä luonnollisempi ja relevantimpi vaihtoehto”

– Palaute ELMO-yhteistyöryhmän jäseneltä

Marraskuu 2021

Tilaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston uutiskirje!

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto julkaisee kuukausittain EU-uutiskirjeen, joka sisältää koosteen ajankohtaisista rahoitushauista, EU-linjauksista, tulevista tapahtumista ja EU:n julkisista kuulemisista.

Tutustu EU-toimiston uudistuneisiin nettisivuihin ja ota uutiskirje seurantaan täällä.

Uusien EU:n rahoitusohjelmien mahdollisuudet Itä- ja Pohjois-Suomessa -webinaarisarjan tallenteet katsottavissa

Jäikö joku osa syksyn webinaarisarjasta näkemättä? Ei hätää, tallenteet on katsottavissa tapahtumasivulla ja ELMO:n Youtube-kanavalla!

Webinaarisarjassa esiteltiin:

  • EU-toimiston rahoitusopas
  • Interreg Europe
  • EU:n markkinalähtöiset rahoitusvälineet ja InvestEU
  • Innovaatiorahasto

 

Seuraa työtämme

Lisätietoja:

Paula Heikkilä, paula.heikkila(at)lapinliitto.fi
Pirkko Sivonen, pirkko.sivonen(at)lapinliitto.fi