Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä

Viime keväänä käynnistynyt epidemia muutti työn tekemisen tapoja myös ELMO-yhteistyössä. Siirsimme hyvinkin nopealla aikataululla koko vuodelle 2020 suunnitellun klusteriseminaarien sarjan verkkoon. Olemme järjestäneet tänä vuonna kolme verkkoseminaaria ja työpajaa, joissa on käsitelty klusterien rahoitusta, strategiaa ja toimintasuunnitelmaa sekä klusterien kansainvälistymistä. Elokuussa järjestetyn työpajan tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomessa elintarvikkeet ja alkutuotanto –teemassa. Voit lukea työpajan tuloksista TÄÄLTÄ.

Järjestimme viime keväänä myös kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja käsitteleviä webinaareja sekä yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa Green Deal –teemaisen webinaarisarjan.  Verkostojen rakentamisen ja törmäyttämisen näkökulmasta etätilaisuudet eivät varmastikaan ole paras mahdollinen tapa rakentaa yhteistyötä. Olemme kuitenkin ilolla panneet merkille, että näille tilaisuuksille on ollut tarvetta. ELMOn järjestämissä tapahtumissa on ollut tänä vuonna jo 750 osallistujaa koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta.

Kesän ja syksyn aikana moni tärkeä tavoite ELMO-yhteistyössä on saavutettu. Olemme julkaisseet ELMOn verkkosivuilla hakukoneen Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja kehittämispalveluista. Sivuston tarkoituksena on välittää tietoa palveluista sekä toisille palveluntarjoajille, että yrityksille yli maakuntarajojen. Pääset lukemaan aiheesta lisää alla olevasta artikkelista. Syksyn myötä tulivat myös ELMOn yrityspilotit päätökseen erinomaisin tuloksin. Voit lukea uutisemme aiheesta TÄÄLTÄ.

Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja kehittämispalvelut koottu yhteen yritysten kasvun tukemiseksi

Kokosimme ELMO-yhteistyöryhmän voimin tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista ELMO-verkkosivustolle. Sivustolla kuvataan yli 40 palveluntarjoajaa eli ns. innovaatioalustaa. Sivuston tarkoituksena on välittää tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista sekä toisille palveluntarjoajille että yrityksille yli maakuntarajojen. Lue lisää…

Metsäalan pienyritysten innovaatiotuella päästiin hyviin tuloksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston rahoittamat ELMO-yrityspilotit päättyivät kesäkuussa 2020. Kyseessä oli uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli tuoteinnovaatiot puun arvoketjussa sekä erityisesti kiertotalouteen ja digitalisaatioon pohjautuvat uudet innovatiiviset ratkaisut. ELMO-yrityspilotissa rahoitettiin seitsemän hanketta, joihin osallistui organisaatioita koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta. Lue lisää…

Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä innovaatioiden levittämiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot tilasivat keväällä 2020 selvitystyön innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteista Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Selvitystyön tavoitteena oli laatia ajantasainen kuva sitä, millaisia tuloksia Itä- ja Pohjois-Suomen alueen panostuksista innovaatiotoiminnan tukemiseen on syntynyt ja mitä haasteita alueellamme on vielä ratkaistavana. Valmistunut selvitystyö on panostus kansallisten sekä EU:n alueiden yhtenevien älykkään erikoistumisen käytänteiden ylläpitämiseksiSelvitystyö sisältää myös toimeksiannon toteuttaneen Norrum Oy:n suositukset jatkotoimenpiteiksi. Lue lisää…

Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan yhteistyötä alkutuotannon ja paikallisten elintarvikkeiden arvostuksen kasvattamiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -yhteistyössä järjestettiin elokuussa klusteriseminaari teemalla elintarvikkeet ja alkutuotanto. Seminaarin päätteeksi pidettiin työpaja, jossa koottiin yhteen näkemyksiä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistyötarpeista ja -mahdollisuuksista päivän teemassa.

Työpajan veti Jannie Vestergaard (SenseOfNordicFood) ja siihen osallistui yli 40 henkilöä. Osallistujat tarkastelivat oman alueensa vahvuuksia, heikkouksia sekä mahdollisuuksia elintarvikkeet ja alkutuotanto teemassa sekä ideoivat aiheita ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Työpajassa pohdittiin myös mitä yhteistyöllä voisi saavuttaa esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana. Lue lisää…

Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi tarjoaa kanavan kansainväliseen verkostoitumiseen

Euroopan komission vuonna 2015 perustama European Cluster Collaboration Platform (ECCP) on Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa klustereille ja niiden jäsenille viestintäkanavan sekä mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen. Yhteistyöfoorumin keskeisiä tehtäviä on tarjota jäsenilleen tietoa klustereihin liittyvistä tapahtumista, rahoitushauista sekä keskeisistä politiikan kehityskuluista. Eurooppalaisen klusteriyhteistyön tavoitteena on tukea eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Lue lisää…

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri ja laajeneva yhteistyöverkosto

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tehtävänä on kanavoida maakunnan tutkimusorganisaatioiden palvelut kokonaisuudeksi yhden luukun periaatteella. Klusteri tekee pitkäjänteistä työtä asiakasyrityksen tuotekehityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä optimoi tarjolla olevat rahoitusinstrumentit asiakkaiden innovaatioprosesseihin. Klusterin tehtävänä on edistää tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä siten, että siitä hyötyvät arvoketjun kaikki toimijat ja ennen kaikkea niitä käyttävät asiakkaat: kehittämisympäristöt saavat synergiaetua toisistaan, ja yrittäjän aikaa ja rahaa säästyy hänen etsiessään sopivaa pajaa, laboratoriota tai studiota tuote- tai palvelukehitystä varten. Lue lisää…

ELMO-yhteistyö on tuonut konkretiaa älykkään erikoistumisen toteuttamiseen Pohjois-Pohjanmaalla

Viime vuoden syyskuussa pidimme Oulussa ELMO kick-off tapahtuman. Tapahtuma oli kerännyt oikein mukavasti osanottajia. Tapahtumassa meillä oli ilo ilmoittaa, että syksyn 2019 EAKR-hakuun oli tulossa ylimaakunnallinen teemahaku, jossa rahoitettiin Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaa jalkauttavia hankkeita. Tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, miten maakuntien toimijat nopeasti löysivät toisensa ja yhteisen sävelen. Lue lisää…

Syyskuu 2020

SAVE THE DATE

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-klusteriseminaarien sarja jatkuu 28.–29.10.2020 teemalla ”Klusterin palveluiden kehittäminen ja markkinointi – esimerkkinä metsäbiotalous”.

  • Seminaari verkossa 28.10. klo 9–12
  • Työpaja verkossa 29.10. klo 13–16

Lue lisää…

ELMOn klusteriseminaareja

ELMOn webinaareja

Työkaluja Itä- ja Pohjois-Suomen viestintään

Kokosimme yhteen ELMOn verkkosivulle Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen viestintään kehittämämme työkalut ja viestintämateriaalit. Löydät materiaalit TÄÄLTÄ. 

Seuraa työtämme

Kiinnostaako Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö? ELMOn ajankohtaisia pääset lukemaan EU-toimiston uutiskirjeestä. Pääset tilaamaan kirjeen täältä.

Lisätietoja:
Paula Heikkilä, paula.heikkila(at)lapinliitto.fi

Seuraa meitä Twitterissä