Arctic Smartness -brändi viestii Lapin älykkäästä erikoistumisesta

Vuonna 2013 julkaistu Lapin ensimmäinen älykkään erikoistumisen strategia nimettiin Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaksi tarkoituksenaan nostaa Lapin maantieteellinen sijainti, osaaminen ja erikoistuminen jo otsikossa esille. Lapissa älykäs erikoistumisen on nähty alusta asti mahdollisuutena tehdä uudenlaista yhteistyötä, minkä tueksi lanseerattiin Lapin älykkään erikoistumisen Arctic Smartness -klusterit.

Arctic Smartness oli aluksi nimitys näille moderneille klustereille – Lapin olosuhteisiin sopiville temaattisille tiedon ja osaamisen keskittymille, joiden keskiössä on tuottaa hyötyä yrityksille. Myöhemmin Arctic Smartness -brändi levisi kattamaan laajemmin Lapin älykkään erikoistumisen toteuttamisen prosessia. Brändäämällä lappilainen älykäs erikoistuminen pyrittiin siihen, että se erottautuu muista alueista ja herättää huomion kansainvälisissä verkostoissa, jotka ovat olleet yhtenä kohderyhmänä alusta lähtien. Brändillä haluttiin ilmentää myös lappilaista ylpeyttä omasta alueestaan. Arctic Smartness luotiin siis täydentämään Lappi-brändiä.

Arctic Smartness -brändiä kehitetään edelleen yhdessä sidosryhmien kanssa. Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta on lisätty mm. viestintäsuunnitelmaan perustuvilla arcticsmartness.eu ja arctismartness.fi -nettisivustoilla, LinkdeIn -ryhmällä ja Twitter aktiivisuudella, yhteisellä visuaalisella ilmeellä ja uutiskirjeellä.

Kuten kaikkien brändien kohdalla, vasta teot tekevät niiden väittämät todeksi. ”Arctic Smartness – fiksuilla valinnoilla ja yhteistyöllä tuetaan kestävästi menestyvää Lappia” tarkoittaa yli organisaatiorajojen menevää ruohonjuuritason yhteistyötä, jossa eri klustereiden edustajat voivat tarpeen tulla puhua toistensa puolesta myös kansainvälisillä areenoilla.

– Kaarina Mäcklin, kansainvälisten asioiden suunnittelija, Lapin liitto

Lisätietoa

arcticsmartness.fi

Kaarina Mäcklin
Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Lapin liitto
kaarina.macklin(a)lapinliitto.fi