Moderni klusterityö ohjaamassa yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella

IP-alueen älykkään erikoistumisen strategiaa työstettäessä, neljänneksi kehittämisen prioriteetiksi valittiin yhteisen klusteritoiminnan kehittäminen pysyvämmän toimintaympäristön synnyttämiseksi. IP-alueella on vahvaa ekosysteemilähtöistä kehittämistoimintaa, joka luo hyvän pohjan klusterityölle ja sen systemaattiselle kehittämiselle. Innovaatioympäristöjen ja –alustojen valikoimaa voidaan laajentaa ottamalla toiminta-alueeksi koko IP-alue. Samalla luodaan puitteet vastata yritysten yksilöllisiin tarpeisiin riippumatta siitä, onko kyse teollisuuspalveluiden, matkailun, elintarvikkeiden tai kaivosten sivuvirtojen hallinnasta. Innovaatioalustojen välistä yhteistyötä tehostetaan ohjaamalla yrityksiä hyödyntämään paremmin näiden tarjoamia TKI-palveluja. 

Tavoitteena on, että rakentuva klusterimalli pystyy vastaamaan yrityskentän kehitystarpeisiin. Klusteriorganisaatiot ja kumppanit kuten koulutusorganisaatiot, TKI-toimijat, kehittämisyhtiöt ja viranomaiset kehittävät palvelujaan vastaamaan yritysten tarpeisiin. Uudentyyppinen klusteriajattelu luo pohjaa vakaalle yhteistyölle ja kilpailukyvyn kasvulle sekä linkittää IP-alueen toimijat laajempaan EU-yhteistyöhön.

Klusteroitumisen ytimen luo toimintamalli, joka panostaa kehittyvään ja uudenlaiseen yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. Toiminnassa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietämystä, taitoa ja teknologiaa sekä kehitetään yhdessä puuttuvia osia. Lisäksi luodaan käytänteitä, joilla saadaan tehokkaammin hyödynnettyä julkisen rahoituksen synergiaa. Kehittämisen malleja haetaan arvoketjuista, jotka tuottavat lisäarvoa laajasti koko IP-alueelle.