DigiCenterNS Pohjois-Savosta tukee yrityksiä digitalisaation haasteissa

DigiCenterNS on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen Yliopiston yhteinen asiantuntijakeskittymä, jonka tavoitteena on auttaa Pohjois-Savon yrityksiä ja julkisorganisaatioita digitaalisaation haasteissa ja pienentää yritysten teknologian käyttöönoton riskiä. DigiCenterNS tarjoaa testauspalveluita, teknologioiden pilotointia asiakkaiden tarpeisiin, nopeita teknologia demoja (Proof of Concept, POC), teknologioihin liittyviä seminaareja ja yleisesti apua tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin. Hankkeen alle on syntynyt myös Pohjois-Savossa toimiva virtuaali- ja lisätyn todellisuuden XRHubSavo-verkosto, jossa on mukana paikallisia yrityksiä ja oppilaitoksia.

Tämän asiantuntijakeskittymän käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen on meneillään Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima Digikeskus-hanke, jossa osatoteuttajana on mukana Itä-Suomen Yliopisto. Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Savon liitosta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti hankintoineen on yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

DigiCenterNS:stä Pohjois-Savon ensimmäinen digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH)

DigiCenterNS on myös saavuttanut Euroopan komission Smart Specialisation Platform:in käynnistämän DIH- eli digitaalinen innovaatiokeskittymä –tunnuksen (Digital Innovation Hub). Eurooppalaisessa DIH-verkostossa on nyt 320 tällaista digitaalisten innovaatioiden keskusta, joista Suomessa sijaitsee 13 DIH-keskittymää ja näistä DigiCenterNS on ensimmäinen laatuaan Pohjois-Savossa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella DIH-keskittymiä on ennestään 5 Pohjois-Pohjanmaalla.

DIH muodostaa monen toimijan alueellisen palveluverkoston, johon yleensä kuuluu tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, yrityksiä, kauppakamareita ja muita alueen keskeisiä kehittäjiä. DIH-verkoston tarkoituksena on nostaa eurooppalaisten yritysten digitalisaatioastetta, luoda uusia digitaalisia palveluita ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Merkittävässä osassa tätä kilpailukyvyn parantamista on mm. data-pohjaisen liiketoiminnan kehittäminen, joka on linjattu myös valtakunnan tasolla yhdeksi Suomen kilpailukyvyn kannalta olennaiseksi tavoitteeksi.

DIH-verkostoon liittymisprosessi alkoi alkuvuonna 2019, jolloin DigiCenterNs-käynnistyshanke haki mukaan DIHelp –projektiin. Projektin aloitusseminaari oli maaliskuussa 2019 Brysselissä. DIHelp-projektin aikana oli useita webinaareja sekä yksi paikan päällä tapahtunut valmennus, jossa DIHelp-projektin konsultit sparrasivat DigiCenterNS:n liiketoimintasuunnitelmaa ja palvelukuvauksia. DIHelp-projekti päättyi päätösseminaariin marraskuussa 2019 Madridissa. DIHelp-projekti auttoi DigiCenterNSää selkeyttämään palvelutarjontaa, mikä puolestaan edesauttoi DIH-hakemuksen tekemistä.

– DIH-verkostoon pääseminen antaa meille mahdollisuuden verkostoitua niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti, ja tuoda digitalisaatioon liittyvää osaamista entistä voimakkaammin alueemme yritysten saataville, toteaa DigiCenterNS:n projektipäällikkö Aki Happonen tyytyväisenä.

Alkuvaiheessa DigiCenterNS keskittyy toteuttamaan alueellisia pilottipalveluja sekä luomaan kansallisia kehityshankkeita. Käyntiin onkin jo saatu useita toimeksiantoja yritysten aiheista. Myöhemmin pyritään mukaan DIH-verkoston kautta myös kansainväliseen yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyöhön ja lisäksi haetaan mukaan uuteen EDIH-verkostoon, joka osaltaan edistää kv-tutkimushankeyhteistyötä.

DigiCenterNS mukana ELMO -yrityspilotista rahoitetussa Greenline Platform –projektissa

DigiCenterNS on mukana myös ELMO High Impact Action (HIA) rahoituksen saaneessa Greenline Platform for Sustainable Forestry –projektissa. DigiCenterNS on koostanut käyttäjätarpeita ja vaatimuksia Fomatec Oy:n Greenline Platformin digitaaliseen palveluratkaisun kehittämiseksi. Greenline -palvelukonseptilla on tarkoitus kannustaa metsäkoneyrityksiä käyttämään ekologisia tuotteita. Käyttäjätarpeiden pohjalta Fomatec Oy on edennyt hyvin sovelluksen kehityksessä IT-toimittaja Funlus Oy:n ja kiertotalouslaskelmia toimittavan Luonnonvarakeskuksen kanssa. Uuden Green Line -digisovelluksen avulla varmistetaan, että metsäkoneyrittäjillä on aina riittävä määrä tarvikkeita, kuten teräketjuja ja voiteluaineita, käytössä oikeaan aikaan. Näin vältetään hävikkiä, sekä optimoidaan myös yrittäjän ja työntekijöiden (motokuskien) ajankäyttö.

Lisää ELMOn ajankohtaisia löydät TÄÄLTÄ.

Lisätietoja

https://www.digicenterns.fi/

Projektipäällikkö Aki Happonen, 044 785 6033