Elintarvikealan vientikahvit koonti

Elintarvikealan vientikahvien koonti

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö järjesti järjestyksessään toiset elintarvikealan virtuaalikahvit perjantaina 16.12. Teams-yhteydellä järjestettyyn verkostoitumistapahtumaan osallistui 18 elintarvikealan toimijaa ympäri Itä- ja Pohjois-Suomea.

Edellisille virtuaalikahveille osallistuneiden toiveiden perusteella tämän kertaiset kahvit järjestettiin vientiteemalla. Tapahtuman aluksi kuultiin kaksi alustavaa puheenvuoroa, joiden jälkeen osallistujat pääsivät keskustelemaan teemasta yleisesti.

Ensimmäisenä puheenvuoron piti Esa Wrang, Food from Finland –ohjelman ohjelmapäällikkö. Wrang kertoi esityksessään suomalaisen ruoan kilpailukyvyn kulmakivistä, keinoista elintarvikealan viennin arvon nostamiseksi, sekä Food from Finland- ohjelman visiosta ja tavoitteista suomalaisen ruoan arvoketjun tulevaisuuden suhteen. Wrang painotti, että suomalaisen elintarvikeviennin edistämiseksi toimijoiden tulee yhdistää resursseja ja pohtia vientitoimia yhdessä, sillä maailmalla suomalaisen pk-yrityksen kovin kilpailija ei ole koskaan toinen suomalainen pk-yritys.

Toisen puheenvuoron piti Arctic Food Lab –verkoston projektipäällikkö Niina Keränen. Arctic Food Lab (AFL) on Oulu2026 kulttuuripääkaupunki-hankkeen alueellinen ohjelmakokonaisuus, jonka tavoitteena on alueen ruokakulttuurin ja ruokamatkailun kehittäminen. Esityksessään Keränen esitteli AFL:n toimintaa, tulevia ruokatapahtumia ja tehtyjä toimia kansainvälistymisen edistämiseksi. Verkosto on myös rekisteröinyt pohjoiselle ruoalle oman tuotemerkin, joka on tällä hetkellä 50 yrityksen ja 200 tuotteen käytössä.

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön järjestämät elintarvikealan virtuaalikahvit jatkuvat alkuvuodesta 2023. Tulevan tapahtuman teemasta ja aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori
Kalle Autti
kalle.autti@lapinliitto.fi

Food From Finland
Arctic Food Lab