Elintarvikealan virtuaalikahvit koonti

Elintarvikealan virtuaalikahvien koonti

ELMO II –hanke järjesti virtuaalikahvit elintarvikealan toimijoille perjantaina 11.11. Teams-yhteydellä järjestettyyn verkostoitumistapahtumaan osallistui 17 elintarvikealan toimijaa ympäri Itä- ja Pohjois-Suomea.

Tapahtuman ajatuksena oli koota toimijoita yhteen pohtimaan elintarvikealan kehityksen haasteita, mahdollisuuksia sekä teemoja ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Keskustelun pohjana hyödynnettiin vuosi sitten valmistunutta Korkian laatimaa Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikealan arvoketjuselvitystä. Selvityksessä esitellyt kasvuaihiot koettiin tarpeellisiksi. Myös selvityksessä esitelty kasvuaihioiden toteutuksen tiekartta sai positiivisen vastaanoton osallistujien keskuudessa.

Yleisessä keskustelussa painottui erityisesti ylimaakunnallisen yhteistyön vahvistaminen viennin ja myynnin edistämiseksi. Kokemuksia viennistä kuultiin mm. Viexpolta ja Oulu2026 Arctic Food Lab -verkostosta.

Kahveilla keskusteltiin myös tarpeesta laajemmalle verkostoitumiselle ja paremmalle tiedon liikkumiselle eri toimijoiden välillä. Osa kertoi löytäneensä kiinnostavia yhteistyökumppaneita toisista maakunnista jo virtuaalikahvien esittelykierroksen aikana. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa on monipuolista ja toisiaan täydentävää elintarvikealan osaamista.

Keskustelussa nousi näkemys, että yhteistyön tulee perustua yritysten tarpeisiin ja yritykset pitää saada mukaan toteutukseen. Samoin yhteistyön tuloksena tulee olla välitön hyöty yrityksille.

Hyvin käynnistynyttä elintarvikealan ylimaakunnallisen yhteistyön tukemista tullaan jatkamaan ELMO II -hankkeen järjestämien virtuaalikahvien muodossa. Tulevien tapahtumien teemat määräytyvät toiveiden perusteella.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori
Kalle Autti
kalle.autti@lapinliitto.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikealan arvoketjuselvitys