ELMO-yhteistyöstä vauhtia kasvun luomiseen Kainuussa

Minna Komulainen, Kainuun ELMO

Kainuun oma ELMO2-hanke käynnistyi alkusyksystä 2019. Elmo-yrityspilottiin ja EAKR-teemahakuun liittyen järjestettiin yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia, joissa syntyi mukavasti uusien ideoiden herättämää pöhinää. Elmo-hankkeen tavoitteena on jalkauttaa älykkään erikoistumisen strategiaa Kainuussa ja luoda uusia toimintamalleja yritysten kasvuun. Alueen innovaatioekosysteemejä kartoitetaan yhdessä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa TKI-toimijoiden ja yritysten osaamisen markkinoimiseksi niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

ELMO-hankkeen toinen tärkeä tavoite on verkottaa alueita keskenään kansainvälisen yhteistyön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Uusia avauksia onkin jo syntymässä Kainuun kärkiklustereille.  Kainuu on mukana kahdessa ELMO-yrityspilotissa. Ylimaakunnallisen EAKR-teemahaun tuloksia odotellaan parhaillaan. Ensi vuonna toimijaverkostojen kehittäminen saa uutta puhtia myös ELMO-klusterijohtamisen koulutuksista sekä yhteisestä benchmarkkausmatkasta Brysseliin toukokuussa 2020.

Viestintä on tärkeässä roolissa Kainuun ELMO-hankkeessa. ”Tutustu mahdollisuuksien Kainuuseen” videoissa ja esitteissä kerrotaan maakunnan elinkeinoista ja TKI-toimijoista suomeksi ja englanniksi. Tulevaisuuden megatrendeistä ja kuntien kilpailukyvyn resepteistä kirjoitetut blogitekstit löytyvät Kainuun liiton Kuiskintaa-blogista.

Lisää ELMON ajankohtaisia löydät täältä.

Lisätietoja:

Minna Komulainen
Kainuun ELMO-hankkeen projektipäällikkö minna.komulainen@kainuu.fi
044 410 0726

Lisämateriaalia: