Etsi innovaatioalustoja

Etsi innovaatioalustoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta

5G Test Network

5GTN-yhteisön tarkoituksena on tukea 5G:n mahdollistamaa uudenlaista liiketoimintaa. Tulevaisuuden langattoman teknologian päälle on rakennettava täysin uudenlaisia palveluja. Kilpailu teknologiamurrosten hyödyntämisestä on kovaa eri toimialoilla, ja Suomella on 5G:n kehittäjänä etulyöntiasema suurten kansainvälisten toimijoiden rinnalla.

Lisätietoja »

Active Life Lab

Active Life Labin palvelut mahdollistavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuden mittaamisen erilaisilla tavoilla. Alustan palvelutarjontaan sisältyvät digitaaliset sekä asiantuntijapalvelut yritysten ja TKI-toimijoiden tarpeisiin.

Lisätietoja »

Akkumateriaalien tutkimusympäristö

Akku- ja saostuslaboratoriossa on nykyaikaiset tilat akkukemikaalien jatkuvatoimisesta saostuksesta, litiointiin ja akkukennojen sähkökemialliseen testaamiseen. Laboratorioympäristö toimii myös korkealaatuisena tutkimus- ja oppimisympäristönä yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja »

Analytiikka ja TKI-palvelut luonnontuotealalle ja biotalouteen

Innovaatioalustalla tuotetaan luonnontuotealalle tutkimuspalveluja hankkeiden tai suorien yritysrahoitteisten palvelujen kautta: analytiikkaa raaka-aineiden koostumuksen ja aktiivisuuden määritykseen, sekä kehitetään prosessointimenetelmiä aktiiviaineiden rikastamiseksi, jolla parannetaan luonnontuotteiden jalostusastetta ja mahdollistetaan alan arvoketjun nostaminen kotimaisessa tuotannossa.

Lisätietoja »

ARCTA – Arctic Art & Design Labs

ARCTA – Arctic Art & Design Labs on arktisen muotoilun ja taiteen osaamiskeskus, jonka palvelut on suunnattu erityisesti Lapin alueen startup-, mikro- ja pk-yrityksille. Palveluja tarjotaan kuitenkin myös laaja-alaisesti kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoja »

Arctic Steel and Mining (ASM)

Arctic Steel and Mining soveltaa materiaali- ja tuotantotekniikkaa metallialan yritysten tuotekehityksen ongelmien ratkaisuun ja koulutukseen. ASM tarjoaa yrityksille rikkovan että rikkomattoman aineenkoestuksen palveluilta sekä esiselvityksiä että valmistusteknisiä testauksia.

Lisätietoja »

Bio- ja kiertotalouden kehittämisympäristö

Bio- ja kiertotalous kytkeytyy Lapin ammattikorkeakoulussa sekä koulutus-, että TKI-toimintaan. Tavoitteena on kehittää Lapin alueen toimintoja kestävään suuntaan luonnonvarojen älykästä hyödyntämistä edistäen. Lapin AMK toimii alueellisena yhteistyökumppanina sekä yksityisen, että julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoja »