Etsi innovaatioalustoja

Etsi innovaatioalustoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta

CEMIS

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Lisätietoja »

Chemplant-koetehdas

Koetehdaspalvelut kattavat kemianteollisuuden prosessikehityksen laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan, sisältäen tutkimukset esiselvityksistä lähtien.

Lisätietoja »

DigiCenterNS

DigiCenter tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella.

Lisätietoja »

EcoSairila

EcoSairila on moderni ja kokonaisvaltainen teollisuuden keskus ja kiertotalouden kehittämisalusta, jossa yhdistyvät moderni jätevedenpuhdistamo, biokaasulaitos, modernit koeympäristöt sekä kiertotalouden yritystoiminta.

Lisätietoja »

Ekoneum ry

Ekoneum ry:n palvelut mahdollistavat laaja-alaisen ruoka-alan tutkimus- ja kehittämistyön erilaisilla tavoilla. Alustan palvelutarjontaan kuuluvat asiantuntijapalvelut ja käytettävissä olevat tutkimus- ja kehittämisympäristöt yritysten ja TKI-toimijoiden tarpeisiin.

Lisätietoja »

FMT-ryhmä

FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystoiminnan keihäänkärjen muodostaa metallien 3D-tulostus sekä erilaiset jälkikäsittelyt tuotteiden ominaisuuksien optimoinnissa kuten nopeat lämpökäsittelyt sekä pinnan kemiallinen tai mekaaninen muokkaus.

Lisätietoja »

FrostBit Software Lab

FrostBit ohjelmistolaboratorio (aiemmin pLab) perustettiin jo vuonna 1999 ensimmäisenä suomalaisena virtuaalitodellisuuden ohjelmistolaboratoriona, jolloin sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). FrostBitin tärkein TKI painopiste on koulutus- ja viihdepeleissä, simulaatioissa, laajennetussa todellisuudessa, verkko- ja mobiili tiedonkäsittelyssä sekä monipuolisessa tiedonhallinnassa.

Lisätietoja »

GTK Mintec: Mineralogiset ja rikastustekniset tutkimuspalvelut

Outokummussa sijaitseva Geologian tutkimuskeskuksen koetehdas ja sen yhteydessä toimivat rikastustekniikan ja mineralogian laboratoriot kehittävät uutta osaamista mineraalien jauhatus- ja rikastusprosesseihin sekä tuottavat rikastusteknisiä tutkimuspalveluja mm. kaivos-, kemian- ja metalliteollisuuden tarpeisiin. Tutkimuskokonaisuus kattaa ketjun mineralogisesta tutkimuksesta ja laboratoriomittakaavan rikastuskokeista lähtien aina jatkuvatoimisiin pilottimittakaavan koeajoihin saakka.

Lisätietoja »