Etsi innovaatioalustoja

Etsi innovaatioalustoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta

Myynnin foorumi

Myynnin foorumi tarjoaa monipuolisia myyntiin ja markkinointiin liittyviä valmennus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä koulutuksia kaiken kokoisille yrityksille/yhteisöille/organisaatioille yhden luukun periaatteella. Koulutukset tukevat alkuvaiheessa olevien startup-yritysten tai uusia tuotteita ja palveluja markkinoille tuovien yritysten toimintaa kuin myös jo pitempään toimineita pk-ja suuryrityksiä

Lisätietoja »

Nivalan Teollisuuskylä Oy

Nivalan Teollisuuskylä Oy (NTK) on Nivalan kaupungin omistama kehitysyhtiö. NTK hallinnoi ja tukee omalla toiminnallaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Elme Studion kautta. Elme Studio on uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteisö.

Lisätietoja »

Oamk SimLab/OuluHealth Labs

Oamk SimLab on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä.
Palveluympäristönä toimii Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kampusympäristö.

Lisätietoja »

Oulu Mining School Tutkimuskeskus

Oulu Mining Schoolin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö. Yksikön perustaminen perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining School -konseptiin, joka nyt laajennetaan geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja rikastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi.

Lisätietoja »

Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikka

Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuspalvelut tarjoaa käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin sekä ympäristökuormituksen hallintaan, jotka liittyvät pinta-ja pohjavesiin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä vesien ja jätevesien käsittelyyn. Näkökulmassa painottuu pohjoiset olosuhteet.

Lisätietoja »

Pohjois-Savon Energiaklusteri

Pohjois-Savon Energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoja »