Horisontti näkyy jo, oletko valmis?

Eurooppa investoi tulevaisuuteensa tutkimuksen ja innovoinnin kautta. Suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata vain yhteistyöllä, jota EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla Horisontti Euroopalla pyritään kunnianhimoisesti edesauttamaan. Ohjelman vauhdittamana yhteistyö eri maiden ja alueiden toimijoiden välillä lisääntyy sekä syventyy, joka on ratkaisujen löytämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Horisontti Eurooppa on suuren harppauksen lähempänä käynnistymistä, sillä Euroopan parlamentin hyväksynnän myötä ohjelma on käytännössä neuvoston viimeisintä leimaa vaille valmiina. Budjetiltaan historiallisen suuri 95,5 miljardin euron suuruinen ohjelma rahoittaa eurooppalaisten sekä Euroopan kumppaneiden tutkimus- ja innovaatiotoimintaa vuosina 2021-2027.

Ohjelma on suunniteltu suurilta osin yhteiskunnallisten haasteiden ympärille, jotka on muotoiltu temaattisiksi kokonaisuuksiksi eli klustereiksi. Näihin lukeutuu kokonaisuuksia aina terveydestä digitaalisuuteen ja ilmastokysymyksistä kulttuurisektorille. Rahoitusta suunnataan lisäksi erinomaisuuteen perustuvalle tutkijalähtöiselle huipputason tieteelle ja tutkimukselle. Myös innovaatioiden skaalaamiselle sekä eurooppalaisten innovaatioekosysteemien rakentamiselle ja kehittämiselle on varmistettu oma osuutensa ohjelman rahoituksesta. Mahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoille on lukuisia.

Nämä mahdollisuudet konkretisoituvat Horisontti Euroopan työohjelmissa, joiden on määrä tulla kahden ensimmäisen vuoden hakujen osalta julki täysimittaisesti tämän kuun aikana. Nopeimmat ovat jo valmistautumassa avautuviin hakuihin täyttä päätä, eikä tästä juoksusta ole varaa jäädä jälkeen. Huolellinen ja oikea-aikainen valmistautuminen onkin yksi keskeisistä menestyksen avaimista tämän kilpaillun rahan hakemisessa, ja siihen on tarjolla runsaasti apua eri väylien kautta. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto tukee kaikkia alueen toimijoita niin hakuihin liittyvissä kysymyksissä kuin muissakin EU-politiikkaan ja -rahoitukseen painottuvissa kokonaisuuksissa. Lisäksi kaikille suomalaisille toimijoille asiantuntevaa apuaan tarjoaa Business Finlandin uudistettu EU-rahoitusneuvonta.

Tärkeintä on olla aktiivinen. Omaa aktiivisuutta kannattaa kanavoida hakutekstien lukemisen lisäksi oman toiminnan kannalta keskeisiin eurooppalaisiin verkostoihin, joista potentiaalisimmat hankekumppanit löytyvät. Verkostot toimivat hankekumppaneiden löytämisen lisäksi erinomaisina vaikuttamisen kanavina, sillä toimijat painivat lähtökohtaisesti samojen kysymysten parissa.

Hyödynnetään Horisontti Euroopan tarjoamat mahdollisuudet ja tuodaan ainutlaatuinen osaamisemme Itä- ja Pohjois-Suomesta ratkaisuihin, jotka vastaavat suoraan Euroopan laajuisten markkinoiden tarpeisiin!

– Jenna Huhtanen, Erityisasiantuntija, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto