BioPartnerit: Puurakentamisen ja biotalousalan tuotekehityspalvelut

BioPartnerit tarjoavat yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuuden päästä käyttämään tutkimuslaitosten palveluita ja laitteita puu- ja kuitupohjaisten materiaalien ja tuotteiden kehitystyössä.

Biopartnereiden toiminta keskittyy tuotekehityksen alkupäähän, jolloin tarvitaan usein nopeita kokeiluja ja testaamista. BioPartnerit yhdistävät kemian, fysiikan, biomassan käsittelyn sekä puumateriaaliin ja puutuotteisiin liittyvän osaamisen. Yksittäisten testausajojen lisäksi BioPartnerit mahdollistavat myös laajojen ja monialaisten tuotekehitysprojektien toteuttamisen ja verkostossa on paljon osaamista myös tukirahoituksen hakemiseen.

Biopartnereissa on asiantuntijoita Itä-Suomen yliopistosta, Luonnonvarakeskus LUKEsta ja Karelia-ammattikorkeakoulusta. Ydinosaamisalueitamme ovat puupohjaiset rakentamisen tuotteet, selluloosan ja puun teolliset jalosteet, puun modifiointi, puukuitupohjaiset komposiittituotteet sekä sivuvirroista saatavat energia- ja kemikaalituotteet.

Sijainti

Pohjois-Karjala

Organisaatio

Itä-Suomen yliopisto
LUKE
Karelia-ammattikorkeakoulu

Osaamisalueet

Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous, Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet, Valmistava teollisuus

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6

Yhteyshenkilö

Antti Haapala
antti.haapala@uef.fi
+358 44 520 2849

Veikko Möttönen
veikko.mottonen@luke.fi
029 532 5053

Mikko Matveinen
mikko.matveinen@karelia.fi
050 370 5830