Analytiikka ja TKI-palvelut luonnontuotealalle ja biotalouteen

Innovaatioalustalla tuotetaan luonnontuotealalle tutkimuspalveluja hankkeiden tai suorien yritysrahoitteisten palvelujen kautta: analytiikkaa raaka-aineiden koostumuksen ja aktiivisuuden määritykseen, sekä kehitetään prosessointimenetelmiä aktiiviaineiden rikastamiseksi, jolla parannetaan luonnontuotteiden jalostusastetta ja mahdollistetaan alan arvoketjun nostaminen kotimaisessa tuotannossa.

Tutkimuksen avulla edesautetaan uusien turvallisten ja aktiivisten luonnontuotteiden valmistaminen muun muassa kosmetiikka-, ravintolisä- elintarvike- ja juomateollisuuteen. Palvelun ensisijaisena kohteena ovat rahoituslähteestä riippuen joko Kainuun ja/tai Suomen luonnontuotealan yritykset sekä muut organisaatiot ja tutkimuslaitokset jotka voivat hyödyntää tuloksia

Innovaatioalustan käytettävissä olevat laitteistot

Hyvin monipuoliset laboratoriolaitteistot kemialliseen analytiikkaan, aktiiviaineiden tutkimukseen, ja prosessointiin. Analytiikka: UHPLC-MSMS, GS-MSD, GC-FID, HPLC – DAD, FD ja RI detektoreilla, 3 CE -laitteistoa (joista yksi soveltuu on-line/site käyttöön), 2 NIR -laitteistoa, 2 virtaussytometria. Prosessointi ja uutto: Soxhlet, Ultraääniuutto, 2 SFE -laitteistoa, spraykuivaus ja kylmäkuivaus, sekä kaksi membraanisuodatuslaitteistoa. Mikrobiologia ja fermentointi: 2 fermentoria B. Braun Biotech (30 L ja 4 x 1L), Bioscreen C MBR –laitteisto mikrobien kasvukäyrien automaattiseen seurantaan, valo- ja fluoresenssimikroskoopit, sekä qPCR kvantitatiiviseen real-time PCR analyysiin.

Sijainti

Kainuu

Organisaatio

Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö

Osaamisalueet

Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Mari Jaakkola
mari.jaakkola(at)oulu.fi
+358 40 517 1565

Lisätietoja