Ruokalaakso

Ruokalaakson palvelut on tarkoitettu ruokasektorin yrityksille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille, jotka tarvitsevat alustan palveluja esimerkiksi projektiensa toteuttamiseen.

Ruokalaakso tuottaa ruokasektorin yritysten ja muiden toimijoiden (kuten tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot) tuotekehitystä edistäviä tukipalveluita, jotka liittyvät uusien tuotteiden valmistamiseen tai olemassa olevien parantamiseen tutkimus- ja/tai kehittämistyön kautta. Palvelut voivat liittyä myös idean toimivuuden ja kehittämistarpeiden arviointiin.

Palveluja ja asiantuntijuutta tuottavat innovaatioalustan toimijaorganisaatiot, eli Savonia-ammattikorkeakoulu, kehittämisyhtiö SavoGrow ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemustiede. Palvelun voi tuottaa myös muu verkostokumppani, kun asiakastarpeen mukainen pyyntö välitetään sopivalle kyseisen tarpeen aihepiirissä liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle/organisaatiolle.

Innovaatioalustan palvelut ja käytettävissä olevat laitteistot

Palvelut
 • Elintarvikkeiden käytännön tuotekehitys- ja koevalmistus (SavoGrow): TRL 5-9.
 • Omavalvonta (SavoGrow): koulutus TRL 5-7, suunnitelmien teko TRL 8-9.
 • Kuluttajatestit (konsepti- ja tuotetestaukset kuluttajaraadilla) (Savonia): konseptin osalta TRL 2-4, tuotetestausten osalta TRL 7-9.
 • Markkinaselvitykset (Savonia): TRL 2-3
 • Reseptiikan kehittäminen (Savonia & SavoGrow): TRL 4-6
 • Elintarviketeknologinen tila-, laite- ja prosessisuunnittelupalvelu (Savonia): TRL 1-2
 • Uusien elintarviketilojen ja -laitteiden käyttöönoton opastaminen (Savonia & SavoGrow): TRL 7-9
 • Mikrobiologiset elintarviketutkimuspalvelut (UEF & SavoGrow): TRL 4
 • Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden suolistovälitteisten vaikutusten testaaminen (suolistomalli) (UEF): TRL 4
 • Kliiniset ateriakokeet ja ruokavaliointerventiot (UEF): TRL 4-6
 • Kirjallisuuskatsaukset (UEF): TRL 1-2
 • Asiantuntijaluennot/-neuvonta (UEF): TRL 1-2
Laitteistot

Tuotekehitys- ja koevalmistustilat laitteistoineen: http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/elintarvikekehitys/tuotekehitystilat

Laboratoriolaitteistot (UEF): Elintarvikemikrobiologian ja kliinisen laboratorion laitteisto, elintarvikeanalytiikan perusravintosisällön määritys ja soveltuvin osin mineraalianalyysit, suolistomallin laitteisto (mallintamaan ruoansulatusta ja ruoan/elintarvikkeen/aineen vaikutuksia mahassa, ohutsuolessa ja paksusuolessa), kuvantamislaitteistot (https://www.uef.fi/fi/web/siblabs/laboratoriot-ja-laitteet). 

Kuluttajatutkimuslaitteistot (Savonia): https://futurefood.savonia.fi/tilat . Lisäksi akateemiseen tutkimuskäyttöön aistinvaraisen arvioinnin ja kuluttajatutkimuksen tilat ja välineet UEF:lla.

Sijainti

Pohjois-Savo

Organisaatio

Savonia-ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto
SavoGrow

Osaamisalueet

Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet, Valmistava teollisuus

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Jenni Lappi
jenni.lappi(at)savonia.fi
+358 44 785 5353