Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II- hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II -hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet jatkavat tuloksellista yhteistyötään alueen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointi- (TKI) -toimijoiden yhteistyöverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamista.

Työtä tehdään käytännön tasolla Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hankkeessa, jossa tavoitellaan erityisesti maakuntien asiantuntijoiden välisen yhteistyön vakiinnuttamista. Samalla tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä alueella erityisesti arvoverkostoanalyysien sekä klusteritoiminnan kehittämisen kautta.

ELMO II -yhteistyöverkosto tukee Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan kehittymistä tarjoamalla alueen toimijoille tiedon lisäksi myös jäsenyydet Vanguard Initiative-verkostossa, sekä eurooppalaisissa klusteriverkostoissa European Clusters Excellence Labelling Structure (EUCLES) ja European Cluster Alliance (ECA). Vanguard on korkeatasoinen tutkimusverkosto, jonka kautta on mahdollista osallistua kansainvälisiin hanke- ja rahoitushakuihin. ECA on kansallisten klusteritoimijoiden etujärjestö Euroopassa. EUCLES puolestaan toimii klusterien laadullisen tason varmentajana klusterimerkkejä myöntävänä organisaationa. Itä- ja Pohjois-Suomi on EUCLES-verkoston perustajajäsen, sekä tällä hetkellä ainoa jäsen Suomesta.

”ELMO II -hanke osallistuu aktiivisesti kansainvälisten verkostojen toimintaan. Vedämme Recognition-työryhmää EUCLES-verkostossa, ja pyrimme lisäämään Itä- ja Pohjois-Suomen alueen näkyvyyttä osaavana kumppanina myös muissa verkostoissa” projektipäällikkö Riikka Tanskanen ELMO II -hankkeesta toteaa.

Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hanketta toteuttaa Lapin liitto, ja hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Savon liiton kautta.

Lisätietoja

Itä- ja Pohjois-Suomen älykäs erikoistuminen 2019–2023:
https://issuu.com/ip-suomi.elmo/docs/elmo-strategia_suomi_issuu

Vanguard Initiative: https://www.s3vanguardinitiative.eu/

European Cluster Alliance (ECA): https://clustersalliance.eu/

EUCLES:
https://eucles.be/

Hankehenkilöstö

Projektipäällikkö
Riikka Tanskanen
puh. 040 532 3670
riikka.tanskanen@lapinliitto.fi

Projektikoordinaattori
Kalle Autti
puh. 040 549 3084
kalle.autti@lapinliitto.fi