Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välillä tavoitellaan uutta yhteistyötä elintarvikealan arvoketjun kehittämiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ELMO-yhteistyöryhmä työskentelee uuden ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollistamiseksi IP-alueen toimijoiden välillä. Yksi yhteistyöryhmän tavoitteista on tunnistaa, mitä kärkiosaamisia maakunnissa on ja mitä lisäarvoa tiiviimmällä maakuntien välisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Elintarvikkeet ja alkutuotanto on ollut yksi keskeisistä teemoista IP-alueella, jossa työryhmä on nähnyt jo olemassa olevia vahvoja maakunnallisia verkostoja ja klustereita, mutta myös uusia yhteistyön paikkoja.  

Uuden yhteistyön mahdollistamiseksi, ELMO-yhteistyöryhmä toteutti IP-alueen elintarvikealan arvoketjun kuvauksen, jossa tarkasteltiin jokaisen maakunnan osalta keskeisimmät toimijat (TKI-toimijat & yritykset), verkostot ja kärkiosaaminen elintarvikealalla sekä tarkasteltiin mitä kehittämisen haasteita sekä kasvun aihioita alalta löytyy.  

Selvitystyössä esiin nostetut Itä- ja Pohjois-Suomen vahvuudet elintarvikealan arvoketjussa keskittyvät vahvasti arvoketjun alkupäähän. Yhteisinä vahvuuksina esiin nousivat raaka-aineet ja luonnonvarat, joiden hyödyntämisessä vientiin on vielä paljon potentiaalia. Lisäksi maatalous, luomutuotanto sekä sijainti logistiikan ja saavutettavuuden näkökulmasta nähtiin vahvuuksina. Lisäksi matkailu tarjoaa alueelle mahdollisuuksia elintarvikkeiden paikalliseen viestitestaukseen.  

Yhteisiksi kasvun aihioiksi elintarvikealalla tunnistettiin: 

  • Puhtaiden raaka-aineiden ja luomutuotannon kansallinen sekä kansainvälinen vientipotentiaali arvotuotteina 
  • Paikallisten yritysten klusteroituminen ja yhteistoiminta arvoketjun alkupään vahvistamiseksi 
  • Kestävän kala-, maito ja lihajalostuksen kautta tie kasvuun 
  • Kannattavuuden mallintaminen arvoketjussa 

Selvitystyö sisältää myös ehdotuksia toimenpiteiksi kasvuaihioiden toteutukseen. Ehdotuksiin sisältyy yhteisten markkinointimateriaalien tuottaminen yritystarpeiden pohjalta, uuden digitaalisen jakelukanavan kehittäminen (suoraan tuottajalta kuluttajalle), keskitetty tietokanta, verkostoitumistapahtumat ja yhteiset koulutukset sekä jalostusasteen nostaminen konttimuotoisilla jalostuslaitoksilla. 

”Arvoketjun kuvaus tekee näkyväksi mitä kärkiosaamista ja olemassa olevia verkostorakenteita meillä on elintarvikealalla IP-alueella. Selvitystyön myötä tunnistetut kasvun aihiot toimivat keskustelun avauksina maakuntien välillä. Lähdemme seuraavaksi pohtimaan työ pohjalta, kuinka uutta yhteistyötä voidaan rakentaa käytännössä. Toivomme, että elintarvikealan kehittäjät tutustuvat selvitystyön myötä muihin maakuntiin ja kannustamme toimijoita miettimään kuinka he voisivat viedä työn tuloksia eteenpäin.” kertoo ELMO-koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Paula Heikkilä. 

Selvitystyön toteutti Korkia Consulting. Työtä ohjasi ELMO-yhteistyöryhmän lisäksi maakuntien elintarvikealan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Aineiston keräämiseksi järjestettiin työpajoja sekä toteutettiin asiantuntijahaastatteluita. Työ toteutettiin loka-marraskuussa 2021. 

Lisätietoa

Paula Heikkilä
Projektipäällikkö, ELMO-koordinaatiohanke
paula.heikkila(a)lapinliitto.fi

Liisa Apunen
Projektipäällikkö, Korkia Consulting
liisa.apunen(a)korkia.fi

Tulosraportti – IP-alueen elintarvikealan arvoketjun kuvaus 11.11.2021