Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan yhteistyötä alkutuotannon ja paikallisten elintarvikkeiden arvostuksen kasvattamiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -yhteistyössä järjestettiin elokuussa klusteriseminaari teemalla elintarvikkeet ja alkutuotanto. Seminaarin päätteeksi pidettiin työpaja, jossa koottiin yhteen näkemyksiä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistyötarpeista ja -mahdollisuuksista päivän teemassa.

Työpajan veti Jannie Vestergaard (SenseOfNordicFood) ja siihen osallistui yli 40 henkilöä. Osallistujat tarkastelivat oman alueensa vahvuuksia, heikkouksia sekä mahdollisuuksia elintarvikkeet ja alkutuotanto teemassa sekä ideoivat aiheita ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Työpajassa pohdittiin myös mitä yhteistyöllä voisi saavuttaa esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana.

Työpajan aineistosta on nähtävissä, että elintarvikkeet- ja alkutuotantoalalla on tarvetta ja halua syvempään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Työpajassa kävi ilmi, että tiedonjakamisella ja osaamisen levittämisellä yli maakuntarajojen on selkeä tarve, jotta toimivia yhteistyöverkostoja pystyttäisiin muodostamaan.  Yhteistyötä toivottiin soveltuvin osin myös yli toimialarajojen. Hyvänä esimerkkinä toimialarajojen ylittämisestä nousi esille metsistä saatavien luonnontuotteiden rinnastaminen arvokkaaksi materiaaliksi puuraaka-aineen rinnalle. Myös digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, kuten esimerkiksi datan hallinta ja automaatioasteen nosto sekä yhteistyön mahdollisuudet ruokamatkailuteemassa ja luonnontuotteissa nousivat esille vastauksissa.

Osallistujat näkivät alan innovaatioiden, kuten kannattavien tuotantotapojen levittämisen yli maakuntarajojen yhtenä yhteistyön muotona. Yhteistyö toimintatapojen jakamisessa nähtiin mahdollisuutena, jossa eri alueet voisivat edistää omaa ydinosaamistaan ilman keskinäistä kilpailua.

Kaksi tärkeintä tavoitetta Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyölle olivat vastauksien perusteella alkutuotannon ja alueen elintarvikkeiden arvostuksen kasvattaminen sekä kansainvälisille markkinoille pääsy.  Tärkeinä yhteisinä teemoina, joita kansainvälisessä yhteistyössä voitaisiin nostaa, nimettiin paikallisuus, arktisuus, luonnontuotteet ja puhtaat raaka-aineet.

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -yhteistyössä hyödynnetään työpajassa syntyneitä tuloksia ja ideoita.

Lisätietoja

Riikka Tanskanen
projektipäällikkö
Etelä-Savon Elinkeinot murroksessa (ELMO2)-hanke
riikka.tanskanen(at)esavo.fi
040 549 1681