Itä- ja Pohjois-Suomi panostaa kansainvälisiin kumppanuuksiin liittymällä Vanguard –verkoston jäseneksi

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 36 eurooppalaista aluetta.  Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edunajaminenVanguard koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. 

Itä- ja Pohjois-Suomi on liittynyt vuodeksi 2020 mukaan verkostoon observer-statuksella, jonka jälkeen alueella on mahdollisuus olla täysimääräinen jäsen ja tarjota sidosryhmille laajoja ja vahvoja hankeverkostoja ja yhteistyökumppaneita. Verkoston jäsenyys mahdollistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville asiantuntijoille kansainvälisen verkostoitumisen, kv-kumppanuuksien rakentamisen sekä innovaatiotoiminnan rahoittamisen kansainvälisistä rahoitusohjelmista 

Suomesta Pirkanmaa on ollut perustajajäsenenä Vanguardissa mukana alusta asti. Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie kertoo, että verkostoon liittymisen hyödyt ovat ilmeiset; verkoston kautta on syntynyt hyviä, kestäviä kumppanuuksia alueelle sekä saatu merkittäviä hankkeita. Lisäksi Vanguard –verkosto on antanut hyvän eurooppalaisen viitekehyksen aluekehittämiseen sekä edesauttanut alueen edunvalvonnassa. Alasentie myös muistuttaa, että verkostoyhteistyöstä saa juuri sen verran hyötyä, kun on itsekin valmis siihen panostamaan.  

Vanguardissa yhteistyötä rakennetaan piloteissa, joita on viidessä eri teemassa:  

Advanced Manufacturing for Energy-Related Applications in Harsh Environments, 
Bio-Economy 
Efficient and sustainable manufacturing (ESM),  
High Performance Production through 3D-Printing, 
New Nano-Enabled Products Pilot 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien näkökulmasta tässä vaiheessa tärkeimmiksi teemoiksi on havaittu Bio-Economy ja Efficient and Sustainable Manufacturing -pilotit. Pilottien alla toteutetaan demoja, joiden sisältöihin voit tutustua lisää Vanguardin verkkosivuilta.   

Saat lisätietoa piloteista sekä pääset mukaan verkoston toimintaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elmo(at)lapinliitto.fiAktiivinen osallistuminen toimintaan vaatii henkilöresursseja sekä matkustusvalmiutta.  

Lisää ELMOn ajankohtaisia löydät TÄÄLTÄ.