Itä- ja Pohjois-Suomi virallisesti Vanguard-verkoston jäseneksi

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 36 eurooppalaista aluetta.  Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edunajaminen. Vanguard koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. 

Itä- ja Pohjois-Suomi hyväksyttiin verkoston viralliseksi jäseneksi marraskuussa 2020. Verkoston jäsenyys mahdollistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville asiantuntijoille kansainvälisen verkostoitumisen, kv-kumppanuuksien rakentamisen sekä innovaatiotoiminnan rahoittamisen kansainvälisistä rahoitusohjelmista 

Kierrämme virtuaalisesti syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa keskustelemassa sidosryhmien kanssa Vanguardin verkostojen hyödyntämisestä sekä pilotteihin mukaan pääsystä. Saat lisätietoa piloteista
sekä pääset mukaan verkoston toimintaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elmo(at)lapinliitto.fi.

Vanguard-webinaarin tallenne

Vanguard Initiative

Lisätietoa

Ilari Havukainen
elmo@lapinliitto.fi
040 621 6116