Kainuun johtamalle BERRY+ -kumppanuudelle komission hyväksyntä

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) hyväksyi marraskuussa 2020 ehdotuksen BERRY+ -kumppanuudeksi. BERRY+ on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppanuus, joka yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kumppanuus liittyy uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden ainesosien sekä teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin korkeammalla jalostusarvolla.

BERRY+ -aloite liittyy enimmäkseen tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä suunnittelu-, kehitys- ja testaustoimintaan. Teollisuudenaloista on priorisoitu funktionaaliset elintarvikkeet ja niihin liittyvät tekniikat, kasviperäiset proteiinit ja niihin liittyvät tekniikat, yrttien sovellukset, lääketieteelliset sovellukset ja tekniikat, regeneratiiviset kosmetiikat, metsätalouden sivuvirtaussovellukset ja -teknologiat. Priorisointi ei kuitenkaan tarkoita, että toiminta rajautuisi täysin näihin toimialoihin.

BERRY+ -jäsenalueiden taloudellinen ja tutkimuksellinen pohja on alustavasti identifioitu. Selvitystyö paljasti monenlaista potentiaalia arvoketjuyhteistyölle: uusiutuvat luonnonvarat (viljellyt & villit marjat, viinirypäleet, omenat, metsähedelmät, viljat, maitotuotteet, yrtit, metsäteollisuuden sivuvirrat); tutkimusta- ja soveltavaa tutkimusta (esim. antimikrobiset yhdisteet, jotka korvaavat synteettiset säilöntäaineet, marjojen bioprosessointi entsyymeillä ja käymisellä, skaalaus bioreaktoreihin ja jatkokäsittelyyn, mittaustekniikka, funktionaaliset elintarvikkeet).

Arvoketjut, joita aiomme tutkia ja täsmentää projekteiksi ja investointihankkeiksi sisältävät (i) elintarvikkeiden jalostuksen arvoketjut (funktionaaliset elintarvikkeet, kasvi- tai maitopohjaiset proteiinit, yrttien sovellukset jne.), (ii) regeneratiivinen kosmetiikka ja (iii) metsäteollisuuden sivuvirtapohjaiset tuotteet, jotka korvaavat nykyisiä, kestämättömiä ja uusiutumattomia tuotteita (kuten muoveja) ja raaka-aineita (öljy, kemikaalit jne.) eri teollisuudenaloilla.

Kahdeksan aluetta ja kaksi päätavoitetta

BERRY+ -kumppanuudessa on kaksi päätavoitetta:

  •  saada aikaan alueidenvälisiä investointeja ja integroida jäsenalueiden innovaatioita olemassa oleviin tai nouseviin eurooppalaisiin arvoketjuihin sekä
  •  käynnistää ja rekisteröidä jatkossa itseänsä ylläpitävän, alueidenvälisen klusterin toiminta tuottamaan lisäarvoa sekä alueellisesti että alueidenvälisessä yhteistyössä pitkällä tähtäimellä. toimien teollisuuden nykyaikaistamisen moottorina.

BERRY+ toteutus tapahtuu kolmen päälinjan kautta

  • Alueidenväliset innovaatioinvestoinnit ja innovaatioekosysteemit
  • Alueidenväliset kehittämishankkeet
  • Alueelliset ja kansalliset, alueidenvälisiä investointeja tukevat aloitteet

BERRY+ kumppanuus yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kaikkien kumppanialueiden älykkään erikoistumisen suunnitelmat käsittelevät jollakin tavalla kumppanuuden tematiikkaa, ja näillä alueilla on myös olemassa olevia tai nousevia innovaatiointressejä tai merkittäviä markkinasegmenttejä kumppanuuteen liittyvillä toimialoilla. BERRY+ kumppanuus on avoinna myös uusille jäsenalueille.

Toiminnan taustat lähtöisin Kainuusta

Ajatus BERRY+ kumppanuuden suunnittelemiseksi nousi esille Interreg Europe -hankkeen BRIDGES toiminnan puitteissa. Hankkeen pääpartnerina toimi Kainuun Etu Oy ja sen viimeisinä kuukausina, Kainuun Etu Oy:n toiminnan päätyttyä, Kainuun liitto.

BERRY+ kumppanuus toteuttaa BRIDGES -hankkeen toimintasuunnitelman tavoitetta 2 ja pohjautuu hankkeeseen osallistuneiden alueiden tutkimuksellisiin, tiedollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Kumppanuushakemus valmisteltiin yhdessä ja marraskuussa 2020 Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus hyväksyi sinne jätetyn ehdotuksen kansainvälisen BERRY + klusterin perustamisesta.

Yhtä aikaa kumppanuuden valmistelun kanssa on valmisteltu myös Kainuun älykkään erikoistumisen suunnitelma 2021-2027, joka hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 9.12.2020.

Artikkeli on julkaistu alun perin Kainuun liiton sivuilla.

Lisätietoa

Ninetta Chaniotou
Projektipäällikkö, Kainuun liitto
ninetta.chaniotou(a)kainuunliitto.fi

Jouni Ponnikas
Aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto
jouni.ponnikas(a)kainuunliitto.fi

Lisätietoa Kainuun liiton sivuilla

BERRY+ BRIDGES-hankkeen sivuilla

Kooste Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen kumppanuuksista