Keski-Pohjanmaalle digitaalinen innovaatiokeskittymä -status

Centria-ammattikorkeakoulu on yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa on saanut virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän (Digital Innovation Hub) statuksen Rural Industry -innovaatiokeskittymälle.

Nyt DIH-statuksen saanut Rural Industry innovaatiokeskittymä keskittyy harvaan asuttujen alueiden ja maakunnallisten keskusten ympärillä oleviin seutuihin. Tällaisilla alueilla on paljon merkittävää yritystoimintaa, joka jää usein yleisen huomion varjoon. Monen yrityksen kasvua rajoittavat pääoman ja resurssien vähäisyys sekä rekrytointihaasteet. Digitalisaatiolla voidaan auttaa yrityksiä kasvu-uralle, helpottaa työn tekemistä, parantaa toiminnan ja tuotteiden laatua ja lisätä yritystoiminnan tehokkuutta.

Digitaaliset Innovaatiokeskittymät vauhdittavat digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa

Digitaalinen innovaatiokeskittymä DIH (Digital Innovation Hub) on Euroopan komission kehittämä ja koordinoima työkalu digitaalisten ratkaisujen vauhdittamiseen eurooppalaisissa yrityksissä. DIH on lähtökohtaisesti alueellisesti orientoitunut, ja valokeilassa ovat ennen muuta mikro- ja PK-yritykset. DIH-filosofian taustalla on EU-komission huoli siitä, että eurooppalainen tutkimusrahoitus ei kanna riittävässä määrin hedelmää yrityselämässä. Uudet digitaaliset ratkaisut jäävät harvojen aktiivisten toimijoiden käyttöön, vaikka samaan aikaan eurooppalainen TKI-toiminta on maailman huippua.

Perimmäisenä tavoitteena on tukea EU-alueen yritysten digitaalista tuottavuusloikkaa ja sitä kautta yleistä hyvinvointia. Työ tapahtuu paikallisella tasolla yritysten lähitoimintaympäristössä, ja siksi DIH-verkosto on lähtökohtaisesti hajautettu ja räätälöity kunkin alueen erityistarpeiden mukaan. Tarkoitus on madaltaa kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, tarjota uusia palveluita uusien ratkaisujen tuotekehitykseen ja testaukseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

“Digitalisaatio tarjoaa varsinkin PK-yrityksiin huomattavia uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja avata uusia markkinoita jopa Suomea laajemmin. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Jos tähän kelkkaan yritykset eivät lähde, niin he antavat aivan turhaan tasoitusta kilpailijoilleen”, toteaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan professori Ismo Hakala.

Boostia liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos pitää statuksen saamista hyvänä asiana alueelle. “Alueen rikas mikroyritysympäristö pystyy saamaan digitalisaation kautta uutta boostia liiketoimintansa kehittämiseen. Toki innovaatiokeskittymä on vain yksi työkalu aluekehittämisessä, mutta siinä on käytännön soveltamisen fokus.”

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan johtaja Marko Forsellin mukaan alueen julkiset organisaatiot ovat olleet kannustavia ja tukeneet statuksen hakemista. “Kyllä tällaisen innovaatiokeskittymän statuksen saaminen on alueelle tärkeää. Se auttaa myös verkottumaan koko Euroopan kattavaan verkostoon, kertoo Forsell.”

Rural Industry DIH on Suomessa laatuaan ainoa harvaan asuttujen alueiden digitaalinen innovaatiokeskittymä. Toiminnan vetureiden kautta sillä on jo valmiiksi hyvät kansainväliset verkostot, joiden avulla vastaavien DIH-toimijoiden välinen yhteistyö voidaan hyödyntää.

DIH-status kovan työn tulos

Innovaatiokeskittymän koordinaattorina ja puuhamiehenä toiminut Mikko Himanka Centria-ammattikorkeakoulusta toteaa, että työtä on saatu hakemuksen eteen tehdä. “Hakemusprosessin aikana hakemusta paranneltiin useaan kertaan komission palautteen perusteella. Loppuvaiheen rutistus Kerttu Saalasti Instituutin ja Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa osoitti, että alueen korkeakouluyksiköt kykenevät reagoimaan nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Nyt on saatu status ja pitää kääriä hihat ylös varsinaisten tulosten saamiseksi.”

DIH-hakemusprosessiin saatiin apua myös ELMO-yhteistyöstä. “Törmäsimme alkuvuoden 2020 ELMO-klusterikoulutuksessa Pohjois-Pohjanmaan Gitte Meriläiseen, jonka osaamisesta oli hyötyä hakemusprosessissa. Saimme Giteltä arvokkaita kommentteja, joiden avulla työstimme hakemustamme komission vaatimusten mukaiseksi”, kertoo Marko Forsell.

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Jos tähän kelkkaan yritykset eivät lähde, niin he antavat aivan turhaan tasoitusta kilpailijoilleen.

Ismo Hakala, tietotekniikan professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tweet