Klusterien laatumerkit (EUCLES)

Klustereiden laatumerkit (EUCLES)

European Clusters Excellence Labeling Structure (EUCLES) on maaliskuussa 2021 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, joka on vuoden 2022 alusta alkaen vastannut laatumerkkien jakamisesta eurooppalaisille klustereille. Klustereiden laatumerkit ovat osa klustereiden sisäisen kehittämisen prosessia sekä tapa erottautua kansainvälisessä yhteistyössä. EUCLES arvioi asiantuntijaryhmän avustuksella eurooppalaisten klusteriorganisaatioiden johtamisen laatua, ja myöntää tekemiinsä arvioihin perustuen klusteriorganisaatioille huippuosaamisesta ja laadukkaasta toiminnasta merkkejä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat jäsenenä EUCLES-toiminnassa. Käytännön toteutusta EUCLES-jäsenyydessä tehdään ELMO II- koordinaatiohankkeessa. Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö tukee alueen klustereiden laadullista kehitystä ja tarjoaa asiantuntijatukea klusterilaatumerkkien käytössä.

Pronssinen laatumerkki

Pronssinen laatumerkki myönnetään klustereille, jotka täyttävät määritellyt vähimmäisvaatimukset ja pyrkivät klusterinhallinnon sekä klusterin yleisen suoritustason kehittämiseen. 

Klusterin laadullinen analysointi perustuu EUCLES:n asiantuntijan ja klusterijohtajan väliseen haastatteluun. Haastattelussa klusteria arvioidaan 36 laatuindikaattorin perusteella, jotka koskevat esimerkiksi klusterin rakennetta, rahoitusta ja klusterin tarjoamia palveluja. Pronssisen laatumerkin myöntämisen edellytyksenä:

Ensimmäisen hakukerran jälkeen pronssinen laatumerkki on voimassa kaksi vuotta alkaen kuukaudesta, jonka aikana haastattelu on suoritettu. Laatumerkki voidaan tämän jälkeen uusia toistamalla vertailuanalyysi. Jos klusterijohto on ensimmäisen vertailuanalyysin jälkeen kehittänyt toimintaansa asiantuntijan suositusten mukaisesti, on klusterilla mahdollisuus hakea myös hopeaista laatumerkkiä.

Hopeinen laatumerkki

Organisaatio voi hakea hopeista laatumerkkiä korkeintaan kaksi vuotta pronssisen laatumerkin myöntämisen jälkeen. Hopeisen laatumerkin auditointi koostuu neljästä vaiheesta:

Ensimmäisen hakukerran jälkeen hopeinen laatumerkki on voimassa kaksi vuotta. Laatumerkki voidaan uusia toistamalla hakuprosessi, jonka jälkeen laatumerkin voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella edellisen päättymisestä.

Kultainen laatumerkki

Kultainen laatumerkki myönnetään klustereille, jotka osoittavat korkean tason ammattimaisuutta ja edistyksellistä klusterijohtamista. Kultaisen laatumerkin omaavat klusterit ovat osoittaneet johdonmukaista ja jatkuvaa sitoutumista organisaation rakenteiden sekä käytänteiden kehittämiseksi tehtyyn työhön. 

Ensimmäisen hakukerran jälkeen kultainen laatumerkki on voimassa kaksi vuotta. Laatumerkki voidaan uusia toistamalla hakuprosessi, jonka jälkeen laatumerkin voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella edellisen päättymisestä.