Klusterikyselyn tulosten koonti

Klusterikyselyn tulosten koonti

Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa (ELMO II) –hanke toteutti marras-lokakuussa 2022 klusteri- ja ekosysteemijohtajille suunnatun kyselyn, jolla kartoitettiin alueen klusterien ja ekosysteemien kokemuksia, tukitarpeita sekä toimintaan liittyviä tietoja.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 56% Itä- ja Pohjois-Suomen tunnistetuista klustereista. Vastauksia saatiin kaikista seitsemästä maakunnasta.

Kyselyn tulosten perusteella suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä klusteritoimintaan. Vastaajista 63% koki, että klusteritoiminnasta saatu hyöty oli odotettua tai ylitettyä. Aktiivisella verkostotoiminnalla oli kerätty alan tai alueen keskeisiä toimijoita yhteen, saatu lisää julkista rahoitusta ja päästy helpommin mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi yritysten liiketoiminnan kasvattamisessa oli onnistuttu ja verkostotoiminnalla oli saatu aikaan avauksia, joita ei oltu osattu ennustaa. Koronapandemia oli osaltaan hidastanut etenkin uudempien klustereiden kasvua ja toiminnan käynnistymistä, jonka vuoksi osa vastaajista ei osannut vielä arvioida klusteritoiminnan hyötyjä.

Klusteritoiminnan kehittämistarpeiksi mainittiin esimerkiksi rahoituksen jatkuvuus ja rahoituspohjan monipuolistuminen, klusteritoiminnan sparraus ja valmentaminen, sekä kansainvälinen verkostoituminen. Apua kaivattiin myös klusterin rekisteröimisessä viralliselle eurooppalaiselle klusterialustalle ECCP:lle.

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö vastaa kyselyssä esitettyihin pyyntöihin ja toiveisiin järjestämällä klustereille virtuaalikahvitilaisuuksia, joiden aiheet valitaan esitettyjen kehittämistarpeiden perusteella. Tukitarpeiden osalta klusteri- ja ekosysteemijohtajat voivat olla myös suoraan yhteydessä ELMO-hankehenkilöstöön.

Lisätietoa

Projektipäällikkö
Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen@lapinliitto.fi

Projektikoordinaattori
Kalle Autti
kalle.autti@lapinliitto.fi