Työkaluja klusterien kehittäjille: Klusterin hyvällä johtamisella vaikuttavaa yhteistyötä

Klusterin hyvällä johtamisella vaikuttavaa yhteistyötä

Erilaisia klusterin organisoitumisen tapoja on monia. Klusteri voi perustua usean organisaation yhteistyösopimukselle, jossa klusterin strateginen koordinointivastuu on keskitetty useimmiten yhdelle organisaatiolle. Klusteri voi olla myös oma organisaationsa, jonka jäseninä tai omistajina yritykset ja muut organisaatiot ovat. Kaikilla klustereilla on sen jäsenten tunnistamiin tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuva strategia.

Klusteria johtaa klusteripäällikkö. Klusteripäällikkö vastaa yhteistyön kehittämisestä klusterin jäsenten kesken, palvelutarjonnan kehittämisestä, viestinnästä sekä klusterissa olevan osaamisen ja asiantuntijuuden verkottamisesta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Klusterin johtaminen on ensisijaisesti innovaatiojohtamista. Innovaatiojohtaminen on innovaatiokulttuurin edistämistä klusterissa, uusien mahdollisuuksien etsimistä sekä verkoston resurssien ja tietämyksen hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa.

Klusterin johtamiseen sekä hallintoon liittyvää osaamista voi kehittää useissa kansainvälisissä koulutusohjelmissa. Klusterin kehittämistä tukevat myös klusterien laatumerkit.