Kuopiolainen innovaatio, EKG-koru tunnistaa luotettavasti rytmihäiriöt

Kansainvälisen tason lääketieteen ja biosignaalin käsittelyn huippuosaaminen sekä paikallinen korumuotoilu yhdistettiin yrittäjä Helena Jäntin ideaan. Verkoston voimalla syntyi palvelu, jonka avulla voidaan luotettavasti tunnistaa sydämen rytmihäiriöt ja suoraviivaistaa rytmihäiriöpotilaiden ohjausta hoidon piiriin.

Heart2Save on vuonna 2015 perustettu kuopiolainen terveysteknologiayritys, jonka ydinosaamista on rytmihäiriöiden tunnistamiseen tähtäävien lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kehittäminen. Yrityksen perustaja on Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ensihoitolääkäri ja tutkija Helena Jäntti, joka on nähnyt työssään potilaiden rytmihäiriöiden seuraamukset. 

Globaalisti jopa viidesosa ihmisistä saa aivoinfarktin ennen vanhuusikää (65 ikävuotta) ja jopa 40 % näistä on eteisvärinän aiheuttamia. Suomessa aivoinfarkti todetaan vuosittain jopa 18 000 ihmisellä.

”Lähdimme kliinisestä tarpeesta liikkeelle, tekemään tuotetta riskiryhmille. Lääkinnällinen laite, joka tunnistaisi eteisvärinän helposti ja mahdollistaisi käyttäjän hakeutumaan hoitoon jo hyvissä ajoin, ja siten voitaisiin päästä ennalta ehkäisemään eteisvärinään liittyviä komplikaatioita, joista aivohalvaus on merkittävin.” Jäntti kertoo.

Ideasta tuotekehitykseen oikeiden kumppanien kanssa

Matka ideasta kaupalliseksi tuotteeksi on ollut pitkä. Helena Jäntti korostaa oikeiden kumppanien ja asiantuntijoiden löytämisen merkitystä lääkinnällisen laitteen matkalla ideasta tuotteeksi. Ensimmäisiä askeleita oikeaan suuntaan oli yhteistyö Itä-Suomen yliopiston fyysikoiden kanssa, jotka rakensivat algoritmit rytmihäiriöiden tunnistamiseksi. Syntyi AiVoni-analyysipalvelu, jonka avulla voidaan analysoida sydämen rytmi ja tuottaa jokaisesta mittauksesta EKG-raportin.

Yhteistyötä Suunnon kanssa, jolla on kokemusta urheilukellojen ja sykemittareiden kehittämisestä yli 80 vuoden ajalta, lähdettiin kehittämään vuonna 2017.   

”Yhteistyötä Suunnon kanssa lähdettiin rakentamaan sensorin löytämiseksi, joka soveltuisi kotona mittaamiseen ja toimisi luotettavan tiedon lähteenä.  Sairaalaympäristöissä käytettävät valtavan kokoiset laitteet, eivät tulleet tässä tapauksessa kuulonkaan”

Vahvan ja kokeneen kansainvälisen toimijan ja yliopistotutkijoiden yhteistyöllä syntyi tuote, jolla eteisvärinän pystyy tunnistamaan kotioloissa.

Paikallisella yhteistyöllä designtuotteeksi

Käänteentekevä askel oli vuonna 2019 liikkeelle lähtenyt yhteistyö Saurum Oyn ja Lumoavan kanssa, joka johti uuden sukupolven EKG-korun syntymiseen. Tunnetun designkorubrändin osaamisen yhdistäminen terveysteknologiaan synnytti aivan uudenlaisen lääkinnällisen laitteen, joka kulkee käyttäjän mukana huomaamattomasti niin arjessa kuin töissäkin. Markkinalle tuote saadaan alkuvuodesta 2021 lupaprosessin viimeistelyn ja brändäyksen loppuunsaattamisen valmistuttua.

”Ihmiset eivät halua välttämättä leimautua sairaiksi. Koruksi muotoiltu lääkinnällinen laite oli hyvä ratkaisu tähän haasteeseen.” Jäntti kertoo.

Validointi tuotteelle kansainvälisessä tiedeyhteisössä

Lääkinnällisen laitteen turvallisuus, käyttötarkoituksen sopivuus ja suorituskyky tulee aina näyttää toteen ennen kuin laite voidaan sertifioida ja laittaa myyntiin. Prosessi on usein pitkä ja huomattavan kallis. Heart2Saven innovaation kliiniseen validointiin käytettiin suomalista tiedeyhteisöä, tulokset julkaistiin myös vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Ratkaisu on vaatinut Helena Jäntin mukaan paljon opinnäytetyöntekijöiden ohjausta, mutta on ollut toimiva tapa saada sekä nuoria innostuneita tieteentekijöitä verkostoomme että esittää eurooppalaisissa kardiologikongresseissa tutkimustulokset. Samalla innovaatiolle on saatu myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä.

Yhteistyötä maakunnan verkostoissa

Hyvinvointiteknologiaan liittyvä osaaminen ja yritystoiminta on ollut kasvussa Pohjois-Savossa viime vuosina. Hyvinvointiteknologia on yksi Pohjois-Savossa tunnistetuista kehittämisen ja erikoistumisen kärjistä. Maakunnassa toimii Kuopio Health –osuuskunta, joka edistää terveys-, hyvinvointi-, ja ravitsemusalan osaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää. Osuuskunta on yksi Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumilla tunnistetuista klustereista, joka tukee jäseniään kansainvälistymisessä.

Helena Jäntti ja Heart2Save ovat olleet mukana kehittämässä maakunnan innovaatioekosysteemityöskentelyä sekä olleet ensimmäisten asiakkaiden joukossa KYS:n Living Lab –toimintassa ja  kansallisen neurokeskuksen toiminnassa. Kaikkiaan alueen verkoston tarkoitus on tarjota terveysteknologian alan yrityksille monipuolisesti tukea ja tuotekehitys- ja testauspalveluita. Jäntin mukaan yrityksen tarinaa leimaakin rohkeus tehdä ja kokeilla sekä puhua asioista avoimesti ja suoraan. Monenlaista on tullut kokeiltua viime vuosina, kuten voittoon johtanut pääomasijoittajille pitchaus hiihtohississä Tahko Ski Lift Pitch –tapahtumassa vuonna 2017.

Nyt kun takana on pitkä ja kallis tuotekehitysvaihe, Helena Jäntti visioi pilke silmäkulmassa, Raamattua lainaten, yritykselleen seitsemää lihavaa vuotta. Tulevaisuudessa siintää muun muassa Saksan markkinat, jossa terveydenhuollon digitalisaatio on kovassa nosteessa. Vientiosaamista on tarkoitus kartuttaa vientikoulutuksella, jonka sisällöistä on jo keskusteltu maakunnan toimijoiden kanssa. Rohkeuden puutteesta ei tämänkään askeleen ottaminen varmasti jää kiinni.

 

Heart2Saven lääkinnällinen laite (CE 0537 / Class 2a) kulkee nimellä AiVoni -palvelu. Se koostuu Suunnon kanssa yhteistyössä toteutetusta sensoriratkaisusta, AiVoni-mobiiliapplikaatiosta sekä pilvipalvelusta, jossa tekoälyyn pohjautuvat algoritmit tunnistavat rytmihäiriöt automaattisesti.

Lisätietoa

Helena Jäntti
helena.jantti@heart2save.com
https://heart2save.com/