Lappiin ensimmäinen digitaalinen innovaatiokeskittymä

EU-komissio on hyväksynyt Lappiin ensimmäisen virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän. Keskittymä sekä sen myötä avautuvat kansalliset ja kansainväliset verkostot tukevat digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä maakunnassa. Status myönnettiin Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimalle Arktiset kehittämisympäristöt -klusterille.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hubs, DIH) ovat monen toimijan yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on kiihdyttää pk-yritysten sekä julkisen sektorin digitalisaatiota alueellaan. Keskittymien kautta on saatavilla yhden luukun periaatteella digitalisaatiota tukevia palveluja, esimerkiksi koulutusta, testaus- ja kokeilupalveluita, rahoitusneuvontaa sekä tukea verkostoitumiseen.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n digitalisaatiostrategiaa, jolla edistetään Euroopan teollisuuden kilpailukykyä sekä maanosan hiilineutraaliustavoitteita. Strategian tavoitteena on tukea digitekniikan mahdollisuuksien käyttöönottoa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluita sekä kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Suomen hallitusohjelma korostaa digitalisaation mahdollisuuksien kehittämistä ja käyttöönottoa erityisesti julkisella sektorilla. Yhtenä ohjelman tavoitteena on, että digitalisaatiota tuetaan koko maassa ja kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa.

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin palveluilla tuetaan erityisesti lappilaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita digitaalisessa siirtymässä. Digitaalisten innovaatiokeskittymien kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä lappilaisten toimijoiden saatavilla on entistä laajempi valikoima erilaisia digitalisaatioon liittyviä palveluita.

“Digitaalisen innovaatiokeskittymän status on tärkeä tuki ja tunnustus kehitystyöllemme. Sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden saavutettavuuden ja laadun parantamiseen. Statuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia meidän kannattaa nyt hyödyntää myös Lapissa”, toteaa Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja, kehittämispäällikkö Raimo Pyyny Lapin AMK:sta.

Kaikkiaan EU-komission hyväksymiä digitaalisia innovaatiokeskittymiä on Euroopassa noin 650, joista kymmenen on Suomessa.

Lisätietoa

Raimo Pyyny
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja, kehittämispäällikkö, Lapin AMK
raimo.pyyny(a)lapinamk.fi
puh. 040 555 8065

Arktiset kehittämisympäristöt DIH komission sivulla
Klusterin palveluportaali Ardico

Digitaalisen innovaatiokeskittymän status on tärkeä tuki ja tunnustus kehitystyöllemme. Sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden saavutettavuuden ja laadun parantamiseen.

Raimo Pyyny, kehittämispäällikkö, Lapin AMK Tweet