Lappi on Arktisen alueen johtotähti, jonka kasvu ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävään jalostamiseen. Lappi on arktisen kiertotalouden ja arktisen kestävän matkailun edelläkävijä.

Lapin älykkään erikoistumisen strategia

Pohjois-Pohjanmaa on vetovoimainen korkean ICT- ja teknologiaosaamisen keskittymä. Maakunnan vahvuudet ovat biotaloudessa, metalliteollisuudessa, puurakentamisessa sekä terveysteknologian TKI-osaamisessa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Kainuussa on runsaat ja monipuoliset luonnonvarat, vetovoimainen asuin- ja matkailuympäristö sekä osaamista niiden hyödyntämiseen tuotteina ja palveluina. Kainuun elinkeinotoiminnan kärjet ovat biotalous, kaivannaisala, matkailu, metalliteollisuus sekä ICT- ja elektroniikka.

Kainuun älykkään erikoistumisen strategia

Keski-Pohjanmaa on tunnettu Biolaakso -alueestaan. Alueen runsaiden luonnonvarojen ympärille on kehittynyt moni-puolinen kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä, jolla on vahvat yhteydet kansainväliseen kauppaan.

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pohjois-Savossa valmistetaan maailman johtavia kone- ja energiateknologian tuotteita ja palveluita. Vahvuutena ovat lisäksi monipuolinen puuteollisuus sekä merkittävää elin-tarviketeollisuutta ja huippuosaamista hyvinvointiteknologiassa.

Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategia

Pohjois-Karjalassa älykäs ja kestävä kasvu perustuu innovatiivisiin teknologioihin ja materiaaleihin sekä metsäbiotalouden uusiin ratkaisuihin. Metsäbiotalouden ympärille on muodostunut kansainvälisesti tunnistettu osaamiskeskittymä.

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia

Etelä-Savon globaalit vahvuudet Metsä-Ruoka-Vesi luovat älykkään erikoistumisen perustan ja mahdollistavat yritysten kansainvälisen kasvun ja kilpailuedun.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia