Pohjois-Karjalassa ELMO-yhteistyö on solahtanut osaksi maakunnan kehittämistoimia

ELMO-yhteistyön tavoitteena on jalkauttaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä Älykkään erikoistumisen strategiaa ja tukea sitä kautta kasvua ja työllisyyttä kaikissa alueen maakunnissa. Pohjois-Karjalassa ELMO-yhteistyö on nivoutunut tiiviisti yhteen maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian kanssa. Pohjois-Karjalan omia vahvuuksia sekä ELMO-yhteistyötä viedään eteenpäin Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen tuella.

Metsäbiotalous sekä teknologiateollisuuden eri osa-alueet ovat Pohjois-Karjalalle erityisen tärkeitä toimialoja. Tavoitteena onkin edistää näiden alojen tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä mahdollistaa toimijoille laajat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Alueellista, kansallista ja kansainvälistä toimintaa

Käytännön toimenpiteitä älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamiseksi ovat olleet mm. Pohjois-Karjalassa toimivien asiantuntijapalveluita tarjoavien innovaatioalustojen kartoittaminen ja niiden toimijoille järjestetyt yhteiset kehittämistyöpajat. Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimijoiden sekä yrityselämän verkostoitumista edistettiin järjestämällä vuoden alussa maakunnan ensimmäiset teollisuustreffit. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton ja kokosi yhteen noin 130 kumppanuuksista kiinnostunutta kävijää.

Olennainen osa hankkeen kansallista toimintaa on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välinen ELMO-yhteistyö. Tuemme myös mm. Pohjois-Karjalan fotoniikka-alaa, joka on saanut merkittävän sysäyksen eteenpäin Suomen Akatemian lippulaivastatuksen myötä. Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivaa koordinoi Tampereen yliopisto, ja lisäksi toiminnassa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.

Alueellisten ja kansallisten kehittämistoimien ohella rakennamme kansainvälisiä verkostoja maakunnan toimijoiden hyväksi. Tähän mennessä hankkeessa aikaansaatu eurooppalainen kumppanuustoiminta on vahvinta fotoniikan, bioenergian, kestävän rakentamisen, akkumineraalien ja kaivannaisteollisuuden aloilla. Kansainvälisesti merkittävää yhteistyötä tehdään myös Euroopan metsäisten alueiden verkostossa.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen toiminta-aika on 2018–2020. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto. Lue lisää: www.pohjois-karjala.fi/smec

Lisätietoja

www.pohjois-karjala.fi/web/guest/smec

Kirsi Taskinen
Projektiasiantuntija
kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi
050 475 1669

PREIN - Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua. PREIN-lippulaiva yhdistää suomalaisen fotoniikka-alan arvoketjun eturivin osaamisen ja toimijat alan tutkimuksen vahvistamiseksi ja läpimurtoteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Lisätietoa fotoniikan lippulaivasta löydät TÄÄLTÄ.