Vanguard Initiative -verkosto

Mistä Vanguardissa on kyse?

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on uusien teollisten innovaatioiden edistäminen ja kaupallistaminen. Itä- ja Pohjois-Suomi on Vanguardin hallituksen jäsen 2024.

Vanguard tarjoaa yrityksille, klustereille ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille alustan, jossa he voivat verkostoitua ja yhdistää voimansa uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ja markkinoille viemiseksi.

Vanguard perustuu älykkääseen erikoistumiseen ja alueiden toisiaan täydentävän osaamisen hyödyntämiseen. Eri osaamisten törmäyttämisestä saadaan aikaan uusia innovaatiota ja löydetään mahdollisia ratkaisevia arvo- tai tuotantoketjuista puuttuvia palasia.

Alueiden ja alojen välisillä synergioilla Vanguard verkosto tähtää globaalisti kilpailukykyisten klustereiden ja klusteriverkostojen lisäämiseen. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja kykyä ottaa johtava asema nousevilla toimialoilla. Käytännön yhteistyötä tehdään Vanguard-piloteissa ja demonstraatiot-projekteissa, joissa uusia innovaatioita ja ratkaisuja kehitetään prototyypeistä (Teknologian valmiusaste, TRL 5<) kaupallisiksi tuotteiksi.

Kaupallistamisessa on kyse siitä, ettei yhteistyön tuloksina syntyneitä innovaatiota jätetä pöytälaatikkoon pölyyntymään, vaan niiden ympärille luodaan aitoa yritystoimintaa ja alueidenvälisiä arvoketjuja. Arvoketjut perustuvat valmistavaan teollisuuteen (manufacturing industry), mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kumppanit yhteistyössä tuottavat teknologian, jossa toimintaperiaate tulee yhdeltä, komponentit toiselta ja ohjelmisto kolmannelta alueelta.

Vanguardin jäsenalueet työskentelevät yhdessä myös paremmin teollisuutta tukevan EU-politiikan ja kaupallistamista helpottavan aluekehittämisen käytäntöjen edistämiseksi. Vanguardissa kiinnitetään huomioita erityisesti ruohonjuuritason innovaatio- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

Merkittävimpinä Vanguardin saavutuksina voi mainita Vanguardin piloteista inspiraationsa saaneen Euroopan Komission Älykkään erikoistumisen alustan (S3P) sekä ohjelmakaudella 2021-2027 lanseeratun uuden Aluiden välisten innovaatioinvestointien (I3) rahoituksen, jonka kehittämiseen Vanguard on aktiivisesti vaikuttanut. Vanguard on pitkään esittänyt toivetta rahoitusvälineestä, joka a) mahdollistaisi julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuuksia, b) vahvistaisi eurooppalaisia teollisia ekosysteemejä ja niiden tärkeimpiä arvoketjuja ja c) mahdollistaisi sellaisen kehittämistoiminnan, joka tasoittaa tietä yksityisten sijoittajien jatkorahoitukselle (kaupallistaminen).

Vanguard ei ole EU:n alainen verkosto, vaan itsenäinen verkosto, jossa päätösvalta on sen jäsenalueilla.

Verkostossa päätösvalta on jäsenalueiden edustajista koostuvalla yleiskokouksella. Vaikka Vanguardiin hyväksytään jäseniksi ainoastaan alueet, on toiminnan pääkohteena yritykset ja alueelliset TKI-organisaatiot. Jäsenyys on maksullinen ja se on maksettu Itä- ja Pohjois-Suomen osalta vuodelle 2021. Itä- ja Pohjois-Suomen ollessa jäsenenä Vanguardissa kaikilla alueen organisaatioilla on pääsy mukaan pilotteihin

Mitä on pilotit?

Käytännön työ innovaatioiden kaupallistamiseksi tapahtuu piloteissa. Pilotit ovat tiettyjen teemojen ympärille keskittyneitä hanke- ja innovaatioverkostoja. Ne ovat keskeinen alusta alueiden TKI-toimijoille ja niiden verkostoitumiselle. Pilottien alla toimijat voivat löytää kumppaneita ja toteuttaa yhteisiä kehittämishankkeita ja tuotteiden tai teknologian käytännön kokeiluja (demo case).

Pilottien hallinto ja verkostojen ylläpito rahoitetaan Vanguardin varoista, jotka koostuvat kumppanuuden ja pilottien jäsenmaksuista. Kehittämistyö piloteissa rahoitetaan usein EU-rahoitusohjelmista erilaisilla hankkeilla.

Alla olevalla videolla Vanguardin verkostojohtaja Farha Brahmi esittelee tarkemmin Vanguardin toimintaa ja pilotteja.

Sivusta seuraamisen aika on ohi! – Miten pääsee mukaan?

POHJATYÖ ENSIN

Mitä haluat Vaguard-verkostolta? Mitä osaamista sinulla on (TRL 5<)? Millä kärjellä lähdet markkinoimaan itseäsi verkostoihin? Onko sinulla esimerkiksi puolivalmis innovaatio, johon etsit puuttuvaa osaamista tai onko sinulla osaamista, jolle etsit kaupallista käyttöä?

Löytyykö osaamisestasi viestintämateriaalia? Oletko valmis esittämään sen englanniksi?

Oletko kiinnostunut:

Päästäksesi mukaan pilottiin, ota yhteys Itä-ja Pohjois-Suomen Vanguard-yhteyshenkilöihin (kts. Lisätietoa).

LEARN

Vanguardissa ei ole luvassa pikavoittoja, vaan tulokset vaativat pitkäjänteistä työtä ja läsnäoloa piloteissa. Luottamuksen rakentaminen kumppaneihin voi viedä kuukausia tai jopa vuosia. Oletko valmis sitoutumaan ja käyttämään työaikaa? Onko sinulla matkarahaa?

Rahoituslähteitä: esim. EAKR

CONNECT

Kun yhteinen sävel on löytynyt kumppanien kanssa alkaa usein luontevasti löytyä yhteisiä ideoita ja sopivia rahoitushakuja. Voit tehdä myös itse aloitteita uusista piloteista tai demoista tarvittavien kumppanien löytymiseksi.

Rahoituslähteitä: esim. Interreg Europe, Horisontti Eurooppa

DEMONSTRATE

Vanguardissa demot lähtevät liikkeelle TRL tasolta 5 tai ylempää. Kumppanit täydentävät toistensa tuotteista puuttuvia palasia kuten spesifiä osaamista tai teknologiaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi innovaatio, joka toteutuakseen tarvitsee teknologiaa tai osaamista, jota alkuperäisen idean keksijällä ei ole. Demoissa innovaation toimivuutta ja kaupallistettavuutta lähdetään yhdessä testaamaan.

Rahoituslähteitä: esim. I3, Horisontti Eurooppa

COMMERCIALISE

Kun on todettu, että innovaatio on toimiva ja kaupallistettavissa, innovaatio viedään markkinoille.

Useimmiten innovaation kaupallistaa idean omistajat ja mahdolliset IPR-oikeuksien haltijat. Arvoketjujen ollessa kyseessä kaupallinen hyöty jakautuu ympäri Eurooppaa.

Usein innovaatiot kaupallisestaan spin-offina: innovaation kehittäjät itse (esimerkiksi yliopistosta tai yrityksestä) siirtyvät yrittäjiksi. Vanguard-verkostosta on voinut prosessin edetessä löytyä jo ensimmäiset asiakaskontaktit. Kaupallistamisessa on Vanguarduissa kyse innovaation saattamisesta markkinoille, ei siis liiketoiminnan volyymin kasvattamisesta.

Rahoituslähteitä: yritysten kehittämisrahat kuten InvestEU, European Innovation Council

Teknologian valmiustaso (TRL)

Klikkaa kuva suuremmaksi.
Lähde: Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR) -hanke, http://arcticsmartness.fi/ASR

”Vanguard on osoittanut sen, että ala kehittyy ja kuinka äärimmäisen tärkeää olla mukana kehityksen kärjessä ja tuoda tekniikat alueellemme. Sitä kautta saamme uutta osaamista oppilaitoksiin sekä alueemme yritysten tietoon ja ennen kaikkea käyttöön.”

– Tarmo Aittaniemi, Lapin koulutuskeskus REDU

Itä- ja Pohjois-Suomen Vanguard yhteyshenkilöt 2024 alkaen

Teppo Rekilä
Elinvoimajohtaja
Keski-Pohjanmaan liitto
teppo.rekila(at)keski-pohjanmaa.fi
+358 40 686 1163

Eerikki Vainio
Erityisasiantuntija
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
eerikki.vainio(at)eastnorth.fi
+32 497 405 383 (Belgia)

S3vanguardinitiative.eu

Vanguard webinaari osa I: Miten hyödymme Itä- ja Pohjois-Suomessa Vanguard-verkoston jäsenyydestä? 26.2.2020

Vanguard webinaari osa II: Vanguard-pilotit 10.6.2020