Vinkkejä rekisteröitymiseen Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumille

ECCP eli European Cluster Collaboration Platform (Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi) on eurooppalainen alusta klustereiden kehittämiselle ja yhteistyölle. Kysyimme Angri-Food klusterin edustajilta vinkkejä alustalle pääsemiseen!

Miksi ECCP:lle kannattaa liittyä?

ECCP tarjoaa jäsenilleen muun muassa koulutusta, verkostoitumistilaisuuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä hakutoiminnon kumppanien etsimiseen. ECCP:n alainen ClusterXChange –ohjelma tarjoaa klusteriasiantuntijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan asiantuntijavaihdossa.

Mukanaolo ECCP:llä on ennakkoehto tiettyihin klustereille suunnattuihin hankkeisiin (Joint Cluster Initiatives) ja tukipalveluihin osallistumisessa. Esimerkiksi syksyllä 2021 järjestetty Euroclusters –haku tarjosi rahoitusta klusterienväliseen yhteistyöhön mm. kansainvälistymiseen, verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Hankkeille oli jaossa maksimissaan noin 1,4 miljoonaa euroa per hanke. Tukisummasta 75% on varattu yrityksille ja 25% on varattu hankkeen koordinointiin. Towards Green Transition Facility tarjosi keväällä 2021 klustereille mahdollisuuden edistää vihreän siirtymisen taitoja jäsentensä keskuudessa asiantuntijoiden teknisen neuvonnan avulla.

ECCP edistää myös yhteistyötä ja verkostoitumista EU:n ulkopuolisten toimijoiden kanssa avatakseen uusia markkinoita eurooppalaisille yrityksille ja klustereille. ECCP:llä klusteri on myös Euroopan ulkopuolisten toimijoiden löydettävissä. Clusters Go International tähtää vienninedistämiseen EU:n ulkopuolelle. Se tarjoaa rahoitusta alueidenvälisille klusterikonsortioille yhteisen kansainvälistymisstrategian laatimiseen ja vienninedistämistoimien toteuttamiseen.

Lue lisää klusterialoitteista täällä.

Mitä tulee huomioida kun hakee ECCP-alustalle?

Pohjois-Savon Agri-Food –klusteri hyväksyttiin alustalle alkuvuodesta 2021. Kysyimme vinkkejä klusterin kehittäjiltä Ardita Hoxha-Jahjalta ja Jenni Lapilta.

Varaa aikaa hakemuksen työstämiseen ja hyödynnä ECCP hakuprosessia klusterisi kehittämisessä

Hakeminen ECCP-alustalle on klusterille mahdollisuus päästä hyödyntämään sen palveluja ja verkostoja, mutta jo hakuprosessia voi hyödyntää klusterin kehittämisessä ja eräänlaisena klusterin tarkistuslistana. ECCP:llä on nykyisin tiukat kriteerit klustereille ja siten alustalle pääsyn voi nähdä tuovan klusterille tietynlaista uskottavuutta.

Ardita Hoxha-Jahja, Pohjois-Savon Agri-Food klusterista suosittelee perehtymään ECCP:n vaatimuksiin tarkasti ennen hakemuksen täyttämistä ja hyödyntämään hakuprosessia klusterin kehittämisessä.

Vinkki! Koska sivuille ei voi tallentaa keskeneräistä hakemusta, Hoxha-Jahja suosittelee tallentamaan hakemuksen pdf-tiedostona ja työstämään hakemusta sen pohjalle. Vasta lopuksi, kun sinulla on kaikki tarpeellinen tieto, voit täydentää hakemuksen nettisivulle.

Yritykset klusterin toiminnan keskiössä

ECCP vaatii, että päästäkseen alustalle klusterissa tulee olla vähintään 8 yritystä ja niiden määrä tulee kattaa vähintään puolet jäsenten kokonaismäärästä (15).

Jos klusterisi ei vielä täytä kriteeriä, kannattaa lähteä haarukoimaan sellaisia yrityksiä, joiden uskoo todella olevan kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan. Klusteri palvelee yrityksiä ja siten yritykset ovat mukana tekemässä ja kertomassa mitä klusterin tulisi tehdä.

Tapoja sitouttaa yrityksiä klusteriin on monia. Agri-Food klusteri on ratkaissut asian laatimalla erillisen yhteistyösopimuksen jokaisen mukana olevan yrityksen kanssa.

Hoxha-Jahja ja Lappi suosittelevat varaamaan tähän vaiheeseen reilusti aikaa, jotta saat luotua luottamuksellisen suhteen yrityksiin. Yrityksiä kontaktoidessa klusterin tavoitteen tulisi olla kirkkaana mielessä. Yritykset voivat myös tuoda esiin tarpeitaan ja odotuksiaan auttaen muotoilemaan klusterin palvelutarjotinta ja strategiaa.

Rekisteröityessä ECCP:lle tulee nimetä jäsenyritykset ja niiden yhteyshenkilöt. Yrityslistauksen avulla ECCP mm. todentaa, että klusterissa todella on yrityksiä. Yhteyshenkilöiden tiedot eivät tule näkyviin sivulle. Huomaa myös, että ECCP odottaa jäsenlistauksen löytyvän klusterin nettisivuilta ja täsmäävän hakemuksessa ilmoitettuun.

Klusterin nettisivut ja viestintä kuntoon

 ECCP vaatii klustereilta nettisivuja ja tarkistaa, että alustan tiedot sopivat yhteen nettisivujen kanssa. Aktiivinen viestintä ja ajantasaiset nettisivut palvelevat klusterisi jäseniä ja näyttävät ECCP:lle että klusteri on aktiivinen.

Oli klusterisi nettisivut sitten isäntäorganisaation sivujen alla tai omalla alustallaan, huolehdi ne hyvään kuntoon paitsi ECCP:tä myös jäseniä, asiakkaita ja kumppaneita ajatellen. Pidä huoli, että kaikki tarvittava tieto on nettisivuilla, ja klusterin palvelut ja tavoite on kirjoitettu auki selkeästi. Artikkelit, uutiset ja muu ajantasainen sisältö kiinnostavat ECCP:tä ja palvelevat tietysti jäseniäsi.

ECCP:n kriteerit klusterin rekisteröimiselle

1) Oma klusterinhallintaorganisaatio ja/tai tiimi, jolla on käytössään vähintään 0,5 htv

2) Verkkosivut (englanniksi tai mahdollisuudella automaattiseen käännökseen): validointitiimi tarkastelee johdonmukaisuutta profiilissa ja verkkosivustolla annettujen tietojen välillä, todisteita aktiivisesti toimivasta organisaatiosta ja ajankohtaista tietoa jäsenille tarjottavista palveluista, projekteista, tapahtumista jne.

3) Jäsenten määrä: vähintään 15 selvästi sitoutunutta osallistujaa (esim. teollisuus, liike-elämä, tutkimus, julkinen hallinto, joista enemmistö yrityksiä).

4) Triple-helix: jäsenten kokoonpanon tulisi kattaa yrityksiä, tutkimusorganisaatiota/korkeakouluja sekä julkisia toimijoita. Ei ole pakollista, että julkiset toimijat ovat klusterin jäseniä, mutta on pystyttävä näyttämään, että klusterin ja näiden toimijoiden välillä selkeää yhteistyötä tai vuorovaikutusta. Klusterin jäsenten tulee kuitenkin sisältää vähintään kahta sektoria edustavia toimijoita (esim. kansalaisyhteiskunta ja yritykset tai teollisuus ja tutkimus).

5) Temaattinen painopiste: selkeä temaattinen painopiste (teknologinen tai alakohtainen)

6) Palvelut: vähintään 2 erilaista klusterin aktiviteettia, jotka näkyvät myös klusterin verkkosivuilla/palvelutarjonnassa.

Artikkelin koosti Pirkko Sivonen, joka toimii projektikoordinaattorina ELMO-koordinaatiohankkeessa.