Virtuaalikahvit Vanguard biotalouspilotti

Itä- ja Pohjois-Suomen alue liittyy vuoden 2024 alussa mukaan Vanguard Inititiative -verkoston Bio-Economy -pilottiin. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen biotalousaiheesta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus hakea mukaan pilotin kansainväliseen yhteistyöverkostoon osallistumalla marraskuun tai joulukuun virtuaalikahveille. 

Virtuaalikahveilla Biotalous-pilotin vetäjä Ilaria Re tulee esittelemään pilotin toimintaa Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoille. Tapahtuman aikana Re esittelee pilottiin liittyvien demo-casejen toimintaa sekä kertoo eduista ja hyödyistä, joita alueelliset toimijat voivat saada liittymällä mukaan pilottiin.

Rekisteröinnin yhteydessä osallistujia pyydetään täyttämään ennakkotietoja oman organisaation osaamisesta biotalouteen liittyen. Osallistujien odotetaan esittelevän omaa biotalousosaamistaan lyhyesti myös tapahtuman aikana (max. 5 minuuttia/osallistuja).

Sama tapahtuma järjestetään Teams-yhteydellä 24.11 ja 4.12. Valitse rekisteröinnin yhteydessä kumpana päivänä haluat osallistua. Molempiin tilaisuuksiin otetaan mukaan 15 ensiksi rekisteröitynyttä osallistujaa/organisaatiota.

Mikäli organisaatiostasi on useita osallistujia (yksi yhteinen esitys), pyydämme ottamaan yhteyttä projektikoordinaattori Kalle Auttiin. 

Tapahtuma järjestetään englanniksi. Linkki tapahtumaan lähetetään rekisteröityneille osallistujille.

//

East and North Finland will join the Vanguard Initiative network’s Bio-economy pilot in early 2024. All actors interested in the bioeconomy topic in East and North Finland have the opportunity to apply to join the international cooperation network of the pilot by participating in the virtual coffee event in November or December.

During the virtual coffee meeting, the leader of the Bioeconomy pilot, Ilaria Re, will present the pilot’s activities to the actors in the East and North Finland. During the event, Re will introduce the operation of the demo cases related to the pilot and share the benefits and advantages that regional actors can gain by joining the pilot.

As part of the registration process, participants are asked to provide preliminary information about their organization’s expertise in the bioeconomy. Registered participants are expected to briefly present their bioeconomy expertise during the event (max. 5 minutes per participant).

The same event will be held via Teams on November 24 and December 4. Please select the date you wish to participate when registering. A maximum of 15 participants/organizations will be admitted to each event. If there are multiple participants from your organization (for a joint presentation), please contact Kalle Autti.

The event will be held in English. The link to the event will be sent to registered participants.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori
Kalle Autti
kalle.autti(at)lapinliitto.fi

Bio-Economy pilotin kotisivu