ELMO II koordinaatiohankkeesta

Alkujaan Euroopan Komission vuonna 2018–2019 toteuttamasta ”Regions in Industrial Transition”- pilotista (suom. elinkeinot murroksessa) alkaneen seitsemän maakunnan yhteisen ELMO-yhteistyön toinen ohjelmakausi käynnistettiin helmikuussa 2022. Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä ovat mukana Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.

ELMO-yhteistyön ensimmäisellä ohjelmakaudella keskityttiin pilotissa luodun Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian 2019–2023 (ÄES) toimeenpanoon. Hankkeen aikana strategiaa jalkautettiin edistämällä IP-alueen klusteritoimintaa, kehittämällä innovaatioalustojen tunnettuutta ja yhteistä viestintää, sekä tukemalla IP-alueen toimijoita kansainvälisiin verkostoihin pääsyssä. Yhtenä hankkeen keskeisistä tavoitteista oli uuden ylimaakunnallisen yhteistyön edistäminen S3-strategian teemoissa, jonka tärkeänä foorumina toimi ELMO Task Force – maakuntien liittojen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston asiantuntijoista koostuva työryhmä.

Toisella ohjelmakaudella työ IP-alueen klusteritoiminnan kehittämisen ja maakuntien välisen innovaatioyhteistyön syventämisen parissa jatkuu. ELMO II- hankkeen aikana tuotetaan nykyisen älykkään erikoistumisen strategian 2019–2023 toimeenpanon ja toteutumisen arviointi. Arvioinnin tuloksia sekä alueiden omia älykkään erikoistumisen strategioita hyödyntäen hankkeessa luodaan IP-alueen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia 2024–2027. ELMO Task Force toimii keskeisenä foorumina myös päivitetyn strategian valmistelussa.

ELMO II -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisäksi vakiinnuttaa IP-alueen asema kansainvälisissä verkostoissa ja luoda alueelle pysyvä toimintatapa, jolla yhteistä mukanaoloa verkostoissa koordinoidaan. Maakuntien näkyvyyttä verkostoissa vahvistetaan myös luomalla IP-alueelle yhteinen brändi.

Hankkeen kesto

1.2.2022–31.12.2023

Rahoitus

Hankkeen kustannukset 456 608 € josta EAKR- ja valtion osuus 365 286 €. 

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen@lapinliitto.fi
040 532 3670