ELMO koordinaatiohankkeesta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat hakivat mukaan Euroopan Komission “Regions in Industrial Transition” pilottiin vuonna 2018. Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019-2023. Yhteistyön ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi sekä strategian jalkauttamiseksi päätettiin strategiatyön päätyttyä hakea yhteistä koordinaatiohanketta.

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön –hanke on seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan yhteinen koordinaatiohanke, jota hallinnoi Lapin liitto.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen alueella olemassa olevien innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan tukipalveluja elinkeinoelämälle. Hankkeen päättymisen jälkeen IP-alueella on yhteistyönmalleja ja klusterirakenteita, jotka tukevat elinkeinoja kasvussa. Yhteisen tekemisen kautta on löydetty hyviä käytänteitä ja luotu pohja tuleville yhteisille kehittämistoimille.

Strategian jalkauttamiseksi, koordinaatiohankkeessa kehitetään myös IP-alueen yhteisiä viestintäkäytänteitä sekä sidosryhmätyöskentelyä alueen sisäisten sidosryhmien sitouttamiseksi yhteistyöhön. Lisäksi hankkeen aikana vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista hakemalla Vanguard Initiative –verkoston jäsenyyttä. Vanguard –alueet ovat mukana lukuisissa temaattisissa kumppanuuksissa, joista IP-alue myös hyötyisi. Jäsenyys verkostossa mahdollistaa lukuisten IP-alueen toimijoiden ja klustereiden mukaan pääsemisen menestyviin EU-hakuihin.

Hankkeen kesto

8.5.2019 – 31.12.2021

Rahoitus

Hankkeen kustannukset 499 620 € josta EAKR- ja valtion osuus 399 696 €. 

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta löydät TÄÄLTÄ

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Paula Heikkilä
paula.heikkila@lapinliitto.fi
040 483 7798