Itä-ja Pohjois-Suomen sidosryhmäkysely

Kysely Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen sidosryhmille

Kyselyllä selvitetään Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2019-2023 toimeenpanoa ja vaikuttavuutta sekä alueen maakuntien (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) sidosryhmien näkemyksiä tulevaan yhteiseen älykkään erikoistumisen strategiaan. 

Älykkäällä erikoistumisella luodaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle yhdessä tunnistettujen vahvuuksien ja kasvupotentiaalin pohjalta kilpailuetua, uutta elinvoimaa, kestävää kasvua ja yritystoimintaa sekä strategista kumppanien välistä yhteistyötä. Vastauksilla voit vaikuttaa siihen, mihin yhdessä suuntaamme resursseja tulevaisuudessa.

Kysely on tarkoitettu kaikille Itä- ja Pohjois-Suomen alueella työskenteleville henkilöille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastausaikaa on 31.3.2023 klo 15.00 saakka.

Kyselyn toteuttaa Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022-2027 (ELMO II) -hanke.

KYSELYN VASTAUSAIKA ON PÄÄTTYNYT.

Lisätietoa

Projektipäällikkö
Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen(at)lapinliitto.fi