Suomen European Digital Innovation Hub -ehdokkaat valittu - Itä- ja Pohjois-Suomesta vahva edustus

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt valinnat Suomen European Digital Innovation Hub (EDIH) –kandidaateiksi. Kymmenestä hakemuksesta TEM valitsi kahdeksan hakijaa jatkoon Euroopan laajuiseen valintaprosessiin. Näistä kahdeksasta viidessä on mukana toimijoita Itä- ja Pohjois-Suomesta.

Mikä Digital Innovation Hub?

 • Digital Innovation Hubit, eli DIH:t, ovat voittoa tuottamattomia palvelukeskuksia, jotka auttavat yrityksiä parantamaan kilpailukykyään lisäämällä digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnoissaan, tuotantoprosesseissaan, tuotteissaan tai palveluissaan.
 • DIH:t toimivat yhden luukun mallilla tarjoten yrityksille ja julkiselle sektorille asiantuntijatukea ja testauspalveluita (test before invest), koulutusta sekä rahoitusneuvontaa digitalisaation edistämiseen.
 • DIH:t ovat osa Digitaalinen Eurooppa ohjelmaa. Taustalla on EU:n huomio, jonka mukaan noin 60% suurista teollisuudenaloista ja yli 90% pk-yrityksistä on jäljessä digitaalisessa innovaatiossa.
 • Klusterit/innovaatiokeskittymät voivat hakea komission myöntämää DIH-statusta, mutta alustat voivat nimittää itseään DIH:ksi myös ilman virallista statusta. Listauksen suomalaisista komission tunnustamista DIH:eistä löydät täältä.

Eurooppalaisilla digitaalisilla innovaatiohubeilla euroopanlaajuinen ulottuvuus

Digitaalisia innovaatiokeskittymiä eli DIH:ejä on EU:ssa jo reilusti yli 600. Nyt lanseerattujen European Digital Innovation Hubien taustalla (EDIH) on tavoite lisätä valittujen innovaatiokeskittymien valmiuksia toteuttaa toimintoja, jotka tuottavat selkeää eurooppalaista lisäarvoa, ja jotka perustuvat innovaatiokeskittymien verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon.Verrattuna DIH:eihin, EDIH:eillä on sekä paikallisia että Euroopan laajuisia ​​toimintoja.

Maksimoidakseen julkisen rahoituksen vaikuttavuuden, EU myöntää rahoitusta sellaisille keskittymille, joita myös jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan. EDIH-valintaprosessissa hakijoiden on ensin läpäistävä kansallinen haku, jossa jokainen jäsenmaa asettaa omat ehdokkaansa EU-laajuiseen hakuprosessiin.

Pääsy ehdokkaaksi tarkoittaa sitä, että hakijat voivat osallistua suljettuun EU-tason hakuun. Euroopan komissio tekee lopulliset valinnat EDIH:eiksi vuoden 2021 lopulla. Valinnoissa painotetaan mahdollisimman laajaa maantieteellistä, teknologista ja alakohtaista kattavuutta. Suomesta mukaan valitaan enintään neljä hubia. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta on suunniteltu 14,8 miljoonaa euroa Suomen hubien rahoitukseen ohjelmakaudella 2021-2027.

Työ- ja Elinkeinoministeriön valinnat EDIH-ehdokkaiksi

FAIR – Finnish AI Region

 • Tekoäly / Yksityinen palvelusektori
 • Vastuutahona VTT

SIX Manufacturing EDIH

 • Edistynyt digitaalinen ja kestävä valmistus
 • Vastuutahona Tuotekehitys Oy Tamlink
 • IP-alueelta mukana mm. Centria AMK

Location Innovation Hub (LIH)

 • Sijaintitietojen sovellutukset
 • Vastuutahona Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus
 • IP-alueelta mukana mm. Oulu Innovation Alliance

5STAR eCorridors

 • Tekoäly / Liikenne ja logistiikka
 • Vastuutahona DIMECC Oy

WellLake EDIH

 • Tekoäly / Terveys & hyvinvointi
 • Vastuutahona Business Jyväskylä

HealthHub Finland

 • Terveysdata / Terveys & hyvinvointi
 • Vastuutahona Turku Science Park Oy
 • IP-alueelta mukana mm. Kuopio Health

Robocoast EDIH Consortium

 • Tekoäly ja kyberturvallisuus / Valmistava teollisuus
 • Vastuutahona Prizztech Oy
 • IP-alueelta mukana mm. Centria AMK, Kokkolan yliopistokeskus Cydenius

Arctic-EDIH

 • Korkean suorituskyvyn laskenta (High Performance Computing) / Terveys ja hyvinvointi
 • Vastuutahona Oulun Yliopisto
 • IP-alueelta mukana mm. Oamk, BusinessOulu, KAMK, Kajaanin kaupunki, CSC, Centria AMK, Lapin AMK, Lapin yliopisto