Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi tarjoaa kanavan kansainväliseen verkostoitumiseen

Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumin sivusto palveluineen on uudistumassa. Uusi sivu avataan syksyllä 2020.

Euroopan komission vuonna 2015 perustama European Cluster Collaboration Platform (ECCP) on Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa klustereille ja niiden jäsenille viestintäkanavan sekä mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen. Yhteistyöfoorumin keskeisiä tehtäviä on tarjota jäsenilleen tietoa klustereihin liittyvistä tapahtumista, rahoitushauista sekä keskeisistä politiikan kehityskuluista. Eurooppalaisen klusteriyhteistyön tavoitteena on tukea eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. 

Yhteistyöfoorumille on tällä hetkellä rekisteröitynyt noin 1100 eurooppalaista klusteria (Euroopassa toimii noin 3000 klusteria), joiden verkostosta löytyy yli 150 000 eurooppalaista pk-yritystä. Foorumille rekisteröityneistä 18 suomalaisesta klusterista 11 sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa.  

Tällä hetkellä yhteistyöfoorumi on yhdistymässä Euroopan resurssitehokkuuden keskuksen (EREK) kanssa. Lisäksi yhteistyötä ollaan tiivistämässä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen, JRC:n kanssa. Tämä uusi yhteistyömalli mahdollistaa klustereiden tukemisen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanossa sekä tukee klustereita siirtymässä kohti resurssitehokkaita ja kiertotalouteen pohjautuvia toimintamalleja.  

Yhteistyöfoorumin verkkosivujen alla toimii myös sivusto, Covid-19 Industrial Clusters Response Portal, joka tukee eurooppalaisia klustereita pyrkimyksissään vastata koronaepidemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Sivusto toimii yhden luukun palvelupisteenä klustereille, jossa toimijat voivat jakaa kokemuksiaan sekä ratkaisuja liittyen esimerkiksi pandemian aiheuttamaan tarvikepulaan. 

Haluamme kannustaa Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivia kansainvälisestä klusteriyhteistyöstä kiinnostuneita klustereita rekisteröitymään yhteistyöfoorumille.  Tarjoamme myös klustereille lisätietoa sekä tarvittaessa tukea yhteistyöfoorumille rekisteröitymiseen. 

Lisätietoja

ECCP verkossa: https://www.clustercollaboration.eu/ 

Covid-19 Industrial Clusters Response Portal: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus 

ECCP Twitterissä: @Clusters_EU 

ECCP LinkedInissähttps://www.linkedin.com/company/european-cluster-collaboration-platform-eccp/