Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO -yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista 7 hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 €. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille.  Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

ELMO-yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Uusi vaihe yhteistyössä käynnistyi vuonna 2018 kun Itä- Ja Pohjois-Suomi valittiin Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotointiin mukaan. Pilotoinnin keskiössä on älykäs erikoistuminen, jota tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä. Pilotin ansiosta Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tiivistäneet yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämää.

ELMO-yrityspilotista rahoitettavissa hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja metsäsektorin käyttöön, tähdätään sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen puun arvoketjussa sekä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseen. Arvioinnin perusteella valittuja pilottihankkeita toteutetaan kaikissa IP-alueen maakunnissa. Lisätietoa rahoitetuista piloteista on saatavilla ELMOn verkkosivuilla osoitteessa: https://elmoenf.eu/high-impact-action-projects/

Rahoitettujen hankkeiden kick-off järjestetään joulukuussa Helsingissä.

Lisätietoja:

Päivi Ekdahl, Kehittämisjohtaja
Lapin liitto                      paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi
0400 383 578

Tapahtumat:

ELMO High Impact Action Kick-off
11.12.2019 Helsinki
Lue lisää…