Itä- ja Pohjois-Suomi mukaan Partnerships for Regional Innovation pilottiin

Itä- ja Pohjois-Suomi mukaan PRI-pilottiin

Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu mukaan Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja Euroopan alueiden komitean yhdessä koordinoimaan Partnerships for Regional Innovation (PRI) pilottiin.

Alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 63 aluetta, seitsemän kaupunkia ja neljä jäsenmaata. Pilottihankkeen kumppanit jakavat kokemuksiaan hyvistä toimintatavoista. Kumppanit ovat valmiita yhdessä kehittämään ja testaamaan välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä ja toimintalinjoja. Lisäksi pilotissa kytketään alueellisia ja kansallisia ohjelmia EU:n aloitteisiin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Kumppanuuksia on myös tarkoitus hyödyntää uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lujittaa alueellisten ja paikallisten innovaatioekosysteemien keskinäisiä yhteyksiä.

PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n. Pilotin ohjaavana dokumenttina toimii PRI Playbook, jota tullaan päivittämään pilotista saatujen kokemusten perusteella. 

Itä- ja Pohjois-Suomen osallistumista pilottiin koordinoi ELMO II- hanke.