Oululaisen Radain malminetsintäteknologiaa kehitetään kansainvälisissä tuotekehitysprojekteissa

Oululainen startup-yritys Radai on kasvanut nopeasti kahden kaverin ideasta kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Aktiivisuus paikallisissa verkostoissa on mahdollistanut etenemisen pikkuhiljaa kohti kansainvälisiä verkostoja ja rahoitusta.

Radai on oululainen yritys, joka tarjoaa magneettikentän mittauksia malminetsintään sekä ympäristön monitorointiin. Yrityksen kehittämää teknologiaa käyttävät eritoten kansainväliset kaivos- ja malminetsintäyhtiöt. Yrityksen juuret juontavat vuoteen 2012 jolloin toinen yrityksen perustajista, Arto Karinen rakensi itselleen magnetometrin, jonka avulla oli mahdollista mitata maan magneettikenttää. Malminetsinnässä on perinteisesti toteutettu magneettikentän mittaukset maastossa kävellen, mikä on sekä aikaa vievää, että suhteellisen työlästä. Syntyi idea uudesta innovaatiosta:

”Ensimmäiset dronet olivat tulleet markkinoille ja tuli vain hullu idea, että mitä jos teipataan se magnetometri dronen kyytiin” kertoo toinen yrityksen perustajista, toimitusjohtaja Ari Saartenoja.

Karinen ja Saartenoja jatkoivat mittausjärjestelmän kehittämistä muiden töiden ohella sekä kehittivät laitteistoa ja ohjelmistoa mitatun datan käsittelemiseksi. Vuonna 2013 tuotekehitystä varten haettiin rahoitusta Keksintösäätiöltä, jonka edellytyksenä oli, että hakijana oli yritys. Näin sai alkunsa Radai Oy. Seuraavina vuosina saatiin rahoitusta mm TEKESiltä ja ELY-keskukselta ja tukirahoitusta käytettiin monipuolisesti tarvittavan teknologian ja laitteiston kehittämiseen.

EU-rahoitusta uusiin malminetsintämenetelmiin

Ensimmäinen askel kohti kansainvälisiä verkostoja oli EIT Raw Materials MULSEDRO –projekti, jossa kehitettiin magneettista mittausjärjestelmää kiinteäsiipiselle lentolaitteelle. Aloite lähteä kansainväliseen hankkeeseen mukaan tuli Geologian tutkimuskeskukselta (GTK), jonka kanssa paikallista yhteistyötä oli rakennettu aiempien tuotekehitysprojektien puitteissa. Kansainvälinen yhteistyö GTK:n johdolla johti myös lopulta siihen, että Radai oli mukana hakemassa Horisontti 2020 –rahoitteista NEXT (New Exploration Technologies) -hanketta.  Horisontti 2020 on Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, josta rahoitetaan eurooppalaista huippututkimusta ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä ideoiden markkinoille viemistä.

NEXT-hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen vuonna 2017 ja hanke käynnistyi seuraavana vuonna. Hankkeessa on mukana 16 kumppania ja sen kokonaisbudjetti on 6,9 miljoonaa euroa. Radai kehittää NEXT –hankkeessa uutta sähkömagneettista (EM) mittausjärjestelmää, jossa hyödynnetään multikopterin kuljettamaa kolmikomponenttista EM-vastaanotinta. EM-järjestelmä tarjoaa tietoa maanpinnan sähköisistä ominaisuuksista (johtavuus ja läpäisevyys) ja yhdessä magneettikenttään liittyvän datan kanssa se tarjoaa tärkeää tietoa geologisten karttojen luomiseen ja malminetsintään. Radai vastaa hankkeessa yhden työpaketin vetämisestä. Keskeinen rooli hankkeessa tuo jonkin verran ylimääräistä hallintoa, mutta myös vastuuta ja resursseja. Radain budjetti hankkeelle vuosille 2018-2021 on 819 000€.

Saartenojan mukaan tärkeimpiä syitä siihen, että yritys on onnistunut rahoituksen hakemisessa, on ollut valtava into kehittää innovaatioitaan sekä vahva luotto omaan tuotteeseen ja näkemykseen:

“Rahoitusta haettaessa on hyvä olla tuotteesta jo prototyyppi tai selkeä kuvaus siitä mitä ollaan tekemässä. Mielestäni tällainen pohjatöiden tekeminen paistaa läpi myös rahoituksen antajalle ja antaa uskoa siihen, että rahoituksen hakijalla on kyvykkyyttä ja tahtoa viedä tuote markkinoille. Itse olemme aina tehneet alustavan prototyypin omakustanteisesti, ennen kuin rahoitusta on muualta lähdetty hakemaan.”

Lisätietoa

Ari Saartenoja
ari.saartenoja(at)radai.fi
https://radai.fi/