Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO -yhteistyössä

Vuosi 2020 lähti ELMO –yhteistyössä vauhdikkaasti liikkeelle tapahtumien merkeissä. Pidimme sarjassaan ensimmäisen ELMO klusterikoulutuksen Kokkolassa tammikuussa sekä olimme mukana järjestämässä kiertotalousteemaista klusterikonferenssia Kemissä helmikuussa. Olemme myös edenneet klusterien kehittämistyössä, jonka tiimoilta toteutimme viime vuonna kartoituksen Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimivista klustereista ja ekosysteemeistä. Kartoituksen pohjalta IP-alueen klusterit on jaoteltu viiteen teemaan, jotka ovat metsäbiotalous, teollinen kiertotalous, vesiosaaminen, alkutuotanto ja elintarvikkeet sekä läpileikkaavana teemana digitaaliset ratkaisut ja ICT. Nämä teemat ohjaavat klusterien kehittämistä ELMO –yhteistyön puitteissa sekä toimivat pääteemoina vuonna 2020 toteutettaville klusterikoulutuksille.

ELMO klusteriteemat
Klusteriteemojen puitteissa toimivat klusterit ja yritysten kehittämisverkostot ovat ELMO –klusteritoimien ensisijainen kohderyhmä.

Yksi ELMO –yhteistyömme keskeisimmistä tavoitteista on mahdollistaa sidosryhmiemme kansainvälisen toiminnan kehittyminen sekä aktivoituminen kv-yhteistyöverkostoissa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen, Itä- ja Pohjois-Suomi on liittynyt mukaan Vanguard Initiative –verkostoon. Verkoston toiminnasta voit lukea lisää täältä. Esittelemme tässä ajankohtaiskatsauksessa myös kaksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueella laajasti vaikuttavaa, kansainvälistyvää klusteria; kiertotalouden, biotalouden ja kemian osaamiskeskittymä, Biolaakson sekä vastikään kansainvälisen Digital Innovation Hub tunnustuksen saaneen DigiCenterNS:n. Lisäksi pääset lukemaan ELMO -terveiset Pohjois-Karjalasta täältä. 

Itä- ja Pohjois-Suomi panostaa kansainvälisiin kumppanuuksiin liittymällä Vanguard –verkoston jäseneksi

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 36 eurooppalaista aluetta.  Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edunajaminenVanguard koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. 

Itä- ja Pohjois-Suomi on liittynyt vuodeksi 2020 mukaan verkostoon observer-statuksella, jonka jälkeen alueella on mahdollisuus olla täysimääräinen jäsen ja tarjota sidosryhmille laajoja ja vahvoja hankeverkostoja ja yhteistyökumppaneita. Verkoston jäsenyys mahdollistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville asiantuntijoille kansainvälisen verkostoitumisen, kv-kumppanuuksien rakentamisen sekä innovaatiotoiminnan rahoittamisen kansainvälisistä rahoitusohjelmista. Lue lisää…

Kiertotalous yhdistää Biolaaksoa

Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Biolaakso on kiertotalouden, biotalouden ja kemian osaamiskeskittymä, jossa maakuntaa kehitetään siten että luonnonvarat parantavat elämänlaatua ja elinkeinoelämää kestävästi. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista.

Biolaaksossa on mukana 23 organisaatiota, joiden yhteinen tavoite ja laajat verkostot luovat hyvät edellytykset erilaisille kehittämisalustoille ja yhteistyölle. Biolaakso yhdistää teolliset sovellukset, monipuolisen alkutuotannon ja korkealaatuisen asiantuntemuksen. Biolaaksossa on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä ja olemme edelläkävijöitä kiertotaloudessa. Koulutus ja tutkimus tukevat monipuolista yritystoimintaa ja akkukemikaaliosaaminen on kansainvälisesti korkeatasoista. Lue lisää…

DigiCenterNS Pohjois-Savosta tukee yrityksiä digitalisaation haasteissa

DigiCenterNS on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen Yliopiston yhteinen asiantuntijakeskittymä, jonka tavoitteena on auttaa Pohjois-Savon yrityksiä ja julkisorganisaatioita digitaalisaation haasteissa ja pienentää yritysten teknologian käyttöönoton riskiä. DigiCenterNS tarjoaa testauspalveluita, teknologioiden pilotointia asiakkaiden tarpeisiin, nopeita teknologia demoja (Proof of Concept, POC), teknologioihin liittyviä seminaareja ja yleisesti apua tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin. Hankkeen alle on syntynyt myös Pohjois-Savossa toimiva virtuaali- ja lisätyn todellisuuden XRHubSavo-verkosto, jossa on mukana paikallisia yrityksiä ja oppilaitoksia.

Tämän asiantuntijakeskittymän käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen on meneillään Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima Digikeskus-hanke, jossa osatoteuttajana on mukana Itä-Suomen Yliopisto. Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Savon liitolta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti hankintoineen on yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Lue lisää…

Pohjois-Karjalassa ELMO-yhteistyö on solahtanut osaksi maakunnan kehittämistoimia

ELMO-yhteistyön tavoitteena on jalkauttaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä Älykkään erikoistumisen strategiaa ja tukea sitä kautta kasvua ja työllisyyttä kaikissa alueen maakunnissa. Pohjois-Karjalassa ELMO-yhteistyö on nivoutunut tiiviisti yhteen maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian kanssa. Pohjois-Karjalan omia vahvuuksia sekä ELMO-yhteistyötä viedään eteenpäin Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen tuella. Lue lisää…

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vahvistamassa eurooppalaista alueidenvälistä yhteistyötä

Järjestämme Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -yhteistyön puitteissa vierailun Brysseliin syksyllä 2020. Ohjelma on suunnattu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitoille ja sidosryhmille. Kahden päivän vierailun aikana käsitellään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoja kuten teollinen kiertotalous, digitaaliset ratkaisut, vesiosaaminen sekä alkutuotanto ja elintarvikkeet. Lisäksi kuulemme ajankohtaiskatsauksen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, metsäpolitiikasta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksesta. Tapaamme päivien aikana eri EU-instituutioiden edustajia ja pääsemme myös esittelemään omaa osaamistamme. Tiedotamme vierailun tarkemmasta ajankohdasta huhtikuun aikana.

Maaliskuu 2020

ELMO Klusterikoulutukset

Järjestämme Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön puitteissa lisää klusterikoulutuksia vuonna 2020. Koulutukset on suunnattu klustereiden, yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa työskenteleville. Koronapandemian vuoksi, jouduimme siirtämään seuraavan klusterikoulutuksen Mikkelissä huhtikuulta elokuulle. Päivitämme tietoa koulutuksista ELMOn verkkosivuille kun uudet aikataulut varmistuvat.  Lue lisää…

Nordic Innovation -haku

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva Nordic Innovation tarjoaa rahoitusta pohjoismaisille yhteistyöhankkeille seuraavissa teemoissa:

Circular Cities & New Circular Solutions
Nordic Smart Mobility and Connectivity

Grants for joint Nordic events: Nordic solutions to sustainable urban development

Bio-based Industries -haun infopäivä 22.4.2020

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) järjestää 22. huhtikuuta infopäivän, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita vuoden 2020 BBI JU –hausta. BBI JU on Euroopan komission ja biotalouden alan teollisuuden yhteenliittymä, joka tukee uusien ja innovatiivisten biotalouden tekniikoiden pääsyä markkinoille vuosina 2014-2020 yhteensä 3,7:llä miljardilla eurolla. Lue lisää…

Klustereista apua COVID-19 pandemian aiheuttamaan tarvikepulaan

IP-alueen klustereita ja pk-yrityksiä on kutsuttu mukaan Euroopan komission (DG GROW) ja EU:n laajuiseen
klustereiden koordinoimaan (European Cluster Alliance) verkostoon, jossa etsitään apua
pikaisella aikataululla COVID-19 epidemian terveydenhuollossa aiheuttamaan puutteeseen
henkilökohtaisista suojautumisvälineistä ja tuotteista sekä esimerkiksi hengityskoneista varaosineen. Lisätietoa asiasta löydät ECCP:n sivuilta.

Yhteydenotot: ilari.havukainen@elmoenf.eu

Seuraa työtämme

Kiinnostaako Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö? ELMOn ajankohtaisia pääset lukemaan EU-toimiston uutiskirjeestä. Pääset tilaamaan kirjeen täältä.

Lisätietoja:
Paula Heikkilä, paula.heikkila(at)lapinliitto.fi

Seuraa meitä myös Twitterissä