Active Life Lab

Active Life Labin palvelut mahdollistavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuden mittaamisen erilaisilla tavoilla. Alustan palvelutarjontaan sisältyvät digitaaliset sekä asiantuntijapalvelut yritysten ja TKI-toimijoiden tarpeisiin.

Active Life Lab on Mikkelin Saimaa Stadiumilla toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, jonka tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluja hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Active Life Labin palvelutarjontaan sisältyvät digitaaliset palvelut Hyviö ja HyviöPRO, joihin voidaan yhdistää myös räätälöityjä asiantuntijapalveluja (HyviöPRO custom ). Lisäksi palvelutarjontaan sisältyvät myös hyvinvointilaboratoriopalvelujen tilausmahdollisuus Active Life Lab kumppanuutena sekä erilaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tutkimusten toteuttaminen tilaustutkimuksena.

Yksikkö tekee monipuolista yhteistyötä hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi laboratorio toimii oppimisympäristönä useille Xamkin koulutusohjelmille, kuten Wellbeing Management-tradenomiohjelmalle.

Active Life Lab:n käytössä ovat älykuntosali, testauslaboratorio ja virtuaalitodellisuustila. Laboratorion teknologialla voidaan mitata ja seurata monipuolisesti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä sekä etäseurantana että laboratorio-olosuhdetutkimuksilla.

Innovaatioalustan palvelut ja käytettävissä olevat laitteistot

Palvelut

Hyviö on kuluttajasovellus oman hyvinvoinnin tilan selvittämiseen kyselyihin vastaamalla. Henkilö vastaa omaa hyvinvointiaan ja terveyttään käsitteleviin kyselyihin ja saa niistä palautteen. Käyttäjä voi seurata oman hyvinvointinsa kehittymistä ilmaisen sovelluksen avulla.

HyviöPRO on yrityksille, asiantuntijoille ja tutkijoille suunnattu verkkopalvelu hyvinvointidatan luvittamiseen, keräämiseen ja seurantaan. Palvelu mahdollistaa validoitujen kyselyjen teettämisen tutkimusjoukolla. Hyvinvointidatasta voidaan luoda raportteja loppukäyttäjille. Tällä hetkellä kyselyitä on käytössä rajattu määrä.

HyviöPRO custom mahdollistaa HyviöPRO-sovelluksen räätälöinnin erilaisiin hankkeisiin tai tutkimustarkoituksiin, joissa kyselyt määritellään tutkimuskysymysten perusteella.

Active Life Lab kumppanuus mahdollistaa yrityksille ja organisaatioille laboratorion tutkimusosaamisen, teknologian ja tilojen hyödynnettävyyden vuosimaksua vastaan omille asiakkailleen. Palvelu sisältää laboratorion Älykuntosalin käyttämisen mittalaitteineen sisältäen koulutuksen menetelmien ja laitteiden käyttöön. Palveluun sisältyy myös asiantuntijatuki tilaajan palvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

Tilaustutkimuksissa Active Life Labin toimintamalli mahdollistaa kattavan datankeruun nopeasti. Laboratorion Älykuntosalia käytetään mm. julkisen terveydenhuollon elintapaohjauksen asiakasryhmille. Active Life Lab on lisäksi tehnyt tilaustyötä esim. seuraaville tahoille: SuperPark, Yolife & AMAMed.

Laitteistot

Active Life Labin käytössä on monipuolinen ja moderni teknologia ihmisen hyvinvoinnin mittaamiseen ja edistämiseen. Suurin osa teknologiasta on sijoitettu laboratorion Älysalille, jos löytyy mm.

KUNTOSALI

Paineilmateknologialla toimivien HUR-kuntosalilaitteiden avulla niin harjoittelu kuin sen seurantakin on vaivatonta. Asiakkaalle luodaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, jonka mukaan laitteet säätyvät automaattisesti. Laitteet myös tallentavat tiedon harjoittelusta ja kehityksestä. Lisäksi salilla on monipuoliset Precor-laitteet aerobiseen harjoitteluun.

TESTAUSLABORATORIO

Tutkimukseen perustuvat hyvinvointimittaukset. Laboratoriossa voidaan mitata ja seurata monipuolisesti ihmisen hyvinvointia. Käytössämme on validoidut mittausmenetelmät mm.: kehonkoostumus, kestävyys- ja lihaskunto, valtimojäykkyys ja verenpaine, sykevälivaihtelu, hyppytesti sekä suora VO2Max testi. Lisäksi Motek C-Mill vr-juoksumatto tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet kävelyanalyyseihin ja kuntoutukseen.

PELIALUE

Toiminnalliset pelit tarjoavat matalan kynnyksen liikuntaan osallistumiseen sekä kehittävät fyysisen kunnon ohella kognitiota, reaktionopeutta ja tasapainoa. Osa pelisisällöistä on Active Life labin kehittämiä ja pelialuetta käytetään tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Alueelta löytyy esimerkiksi voimalevyllä ohjattavat pelit ja harjoitteet, kognitiopyörä, virtuaalitodellisuuspelit sekä interaktiivinen luontokävely.

Sijainti

Etelä-Savo

Organisaatio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osaamisalueet

Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Uudet kehittyvät alat

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Arto Pesola
arto.pesola(at)xamk.fi
+358 40 6411 504