Arctic Steel and Mining (ASM)

Arctic Steel and Mining soveltaa materiaali- ja tuotantotekniikkaa metallialan yritysten tuotekehityksen ongelmien ratkaisuun ja koulutukseen. ASM tarjoaa yrityksille rikkovan että rikkomattoman aineenkoestuksen palveluilta sekä esiselvityksiä että valmistusteknisiä testauksia.

Rikkovan aineenkoetuksen palveluilla selvitetään materiaalien mekaanisia ominaisuuksia rikkovan aineenkoetuksen menetelmin. Testauksia voidaan suorittaa myös komponenteille ja koosta riippuen rakenteille. Tuloksina saadaan muun muassa lujuusarvoja, kovuusarvoja ja niin edelleen. Rikkomattoman aineenkoetuksen avulla selvitetään pääosin materiaalien ja seosten koostumuksia eri menetelmien avulla. Lisänä on myös optiseen mittaukseen perustuva 3D-pintaskannaus, jossa kuvattavasta kappaleesta luodaan digitaalinen pintamalli mittauksia varten. Myös erilaiset vaurioanalyysit kuuluvat tutkimusmenetelmien sovelluskohteisiin. Tutkittavat materiaalit voivat vaihdella esimerkiksi kivinäytteistä teräksiin ja puusta komposiitteihin. Kokonaisvaltainen näytteenvalmistus kuuluu myös osana palveluihin, joista uusimpana on mineraalinäytteiden valmistus.

Esiselvitykset tuottavat asiakkaille lisäarvoa prosessoidun tiedon muodossa ryhmän erikoistumisalojen mukaan. Tyypillisiä esiselvitysaiheita ovat materiaalitekniikkaan ja niiden käytettävyyteen liittyvät aiheet.

Valmistusteknisiä testauksia voidaan suorittaa käytettävissä olevien laite- ja osaamisresurssien mukaan. Pääosa laitteista on normaaleja konepajalaitteita, poikkeuksena suuri hydromuovauslaitteisto putki- ja levymäisten kappaleiden valmistukseen.

SSAB Europen kanssa teemme tutkimusyhteistyötä ultralujien rakenne- ja kulutusterästen osalta. Ruostumattomien terästen osalta teemme yhteistyötä Outokummun Tornion tutkimuskeskuksen kanssa.

Noudatamme toiminnassamme standardin EN ISO/IEC 17025 mukaista laatujärjestelmää.

Teemme tiivistä tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa mm. TEKES ja EAKR – rahotteisten julkisten soveltavan tutkimuksen hankkeiden kautta sekä suorina toimeksiantoina.

Vuodesta 2008 toiminut tutkimusryhmä omaa kokemusta käytettävyys- ja kulutustestauksista, vaurioanalyyseistä sekä valmistustekniikasta ja 3D-suunnittelusta. Uusin osaaminen liittyy mineralogian näytteiden analyysiketjun hallintaan.

Osaamisalueitamme ovat:

 • ruostumattomat teräkset sekä ultralujat rakenne-, kulutus- ja suojausteräkset
 • leikkaus, liittäminen, muovaus ja viimeistely
 • uudet tuotantoteknologiat, tuotannon tehostaminen
 • erilaiset testaukset ja mittaukset; mekaaniset ominaisuudet, iskusitkeys, vaurioselvitykset, muovattavuuden tutkiminen, jne.
 • testaukseen liittyvä työkalu- ja näytteenvalmistus
 • 3D reverse-engineering, 3D suunnittelu, muovauksen FEM –mallinnus
 • protovalmistus
 • hitsauskokeet ja –ohjeet

Innovaatioalustan käytettävissä olevat laitteistot

 • Zwick 250kN Vetokone (x-y & optinen extensometri, olosuhdekaappi); veto-, puristus-, taivutuskokeet
 • Hydraulinen pullistin (Erichsen & Swift kuppikoe, rajamuovattavuus, reiänlaajennus, …), automaattinen venymän rekisteröinti ja analysointi
 • GOM ARAMIS/ARGUS -mittausjärjestelmät
 • Zwick Charpy – V automatisoitu iskukoelaitteisto (300, 450, 600 ja 750 kJ)
 • Optiset makro- ja mikroskoopit, kuva-analyysi
 • Näytteiden valmistusyksikkö
 • SEM (EDS analysaattorilla)
 • Kovuusmittauslaitteisto ja mikrokovuusmittari (HB, HV, HRC), automatisoituja
 • Pinnankarheusmittari, laserprofilometri
 • 3D röntgenkuvauslaitteisto
 • Lämpökäsittelyuunit

JaloteräsStudion laiteresurssit:

 • Särmäyskone (130 t)
 • Levyleikkuri
 • Hydromuovauslaitteisto (max. muovauspaine 5000 bar)
 • Syvävetopuristin (120 t)
 • 3D hybridilaser -robottiasema
 • Tandem MIG/MAG- hitsauslaitteisto
 • MIG/MAG, TIG -hitsauskuljetin
 • Pistehitsausyksikkö
 • Hionta/harjausyksikkö
 • Putkenpäiden hiontalaitteisto
 • Levytyöstökeskus
 • Elektromagneettinen- ja sähköimpulssimuovausasema

Lasermerkkaukset

Teemme lasermerkkauksia Cajon Technologies Oy:n lasermerkintälaitteella.

Sijainti

Lappi

Organisaatio

Lapin ammattikorkeakoulu

Osaamisalueet

Teollinen kiertotalous, Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Kestävä kaivannaistoiminta, Kemianteollisuus, Valmistava teollisuus

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Jukka Joutsenvaara
jukka.joutsenvaara(at)lapinamk.fi
+358 50 461 2319

Lisätietoja