Bio- ja kiertotalouden kehittämisympäristö

Bio- ja kiertotalous kytkeytyy Lapin ammattikorkeakoulussa sekä koulutus-, että TKI-toimintaan. Tavoitteena on kehittää Lapin alueen toimintoja kestävään suuntaan luonnonvarojen älykästä hyödyntämistä edistäen. Lapin AMK toimii alueellisena yhteistyökumppanina sekä yksityisen, että julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Bio- ja kiertotalouden osalta toimintaa on eniten tällä hetkellä teollisen kiertotalouden, maa- ja metsätalouden sekä liiketalouden aloilla. Lisäksi MTI (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti) kehittää kestävää matkailua oman toimintansa kautta. Palveluliiketoiminnassa Lapin AMK on toteuttanut jo useampia kiertotalouden mukaisia tapaustutkimuksia eli osaajiamme voi hyödyntää hanketoiminnan lisäksi myös ostopalveluina.

Tulevina vuosina Lapin AMKin toiminnassa bio- ja kiertotalous sekä kestävä kehitys ovat osa toimintaa kaikilla osaamisalueilla.

Laboratoriot:

  • Elektroniikka- ja materiaalilaboratorio
  • Kiinteistöjen energiakatselmoinnit
  • Materiaalien käytettävyystestaus
  • Ohjelmistotekniikan laboratorio FROSTBIT
  • Optinen mittaustekniikka
  • Sulautetut järjestelmät
  • Sähkölaboratoriot

 

Sijainti

Lappi

Organisaatio

Lapin ammattikorkeakoulu

Osaamisalueet

Teollinen kiertotalous, Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet, Kestävä kaivannaistoiminta, Valmistava teollisuus, Kestävä matkailu ja vetovoima

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Sanna Tyni
Sanna.tyni(at)lapinamk.fi
+358 40 764 7964