Bioklusteri / Biocluster Finland

Biocluster Finland on toimijoiden yhteenliittymä, jonka ytimessä on vihreän kasvun yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen.

Bioklusterin kehityskohteita:

 • Vihreä kasvu ja yrittäjyys
 • Tutkimus, innovaatiot ja kehittäminen
 • Kansainvälistyminen, kasvurahoitus ja resurssit
 • Tiedonvälitys ja osaaminen
 • Kansainvälinen bioklusterialueiden yhteistyö

Bioklusteri tukee vihreää kasvua ja edistää vähähiilisen liiketoiminnan syntymistä ja kiertotaloutta. Biotalouden yritykset ja uusi vihreä liiketoiminta kehittyvät yhteistyössä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kanssa. Valmisteluhanke luo mallin bioklusterin synnyttämiseksi Oulun eteläiselle alueelle, mutta klusterin toiminta-alue on laajempi yli maakuntarajojen. Klusteri kokoaa yhteen biotalouden, maatalouden ja kiertotalouden yrityksiä ja yhdistyksiä. Lisäämällä yritysten, tki-organisaatioiden, rahoittajien ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä syntyy synergiaa ja uuden vihreän liiketoiminnan mahdollisuuksia koko Suomeen.

Biotalouden sisältösektorit:

 • kiertotalous
 • luontoresurssit
 • puhdas energia
 • ympäristöystävällisempi liikenne
 • uudet teknologiat
 • vähäpäästöinen rakentaminen

Sijainti

Pohjois-Pohjanmaa

Organisaatio

Haapaveden kaupunki

Osaamisalueet

Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous, Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet, Kestävä kaivannaistoiminta, Valmistava teollisuus, Kestävä matkailu ja vetovoima, Uudet kehittyvät alat

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Anne Sormunen
Projektipäällikkö
anne.sormunen@haapavesi.fi
+358 (0)44 7591 038

Lisätietoja