Bio- ja kiertotalouden tuote- ja ympäristölaboratorio

Oulun ammattikorkeakoulun kiertotalouden ympäristölaboratoriot tarjoavat kattavia analyysejä sekä kokeilu- ja demonstraatiopalveluita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi muun muassa ympäristö-, bio-, elintarvike-, maatalous-, energia-, rakentamis-, kaivannais- ja metallialalla.

Oulun ammattikorkeakoulun kiertotalouden ympäristölaboratoriossa voidaan tehdä erittäin kattavia analyysejä eri teknologia-alueilla. Laboratorioista voi vuokrata laitteita ja välineitä laajasta valikoimasta edulliseen hintaan. Laitteita voi käyttää itse tai ostaa analyysipalvelun asiantuntijoilta tai opiskelijoilta. Kiertotalouden ympäristölaboratorioissa kohtaavat yritykset, opiskelijat sekä tutkimus- ja kehityshankkeet. Oppimisympäristössä opiskelijat pureutuvat työelämälähtöisiin ongelmiin ja etsivät niille ratkaisuja innovoinnin kautta kemiallisten analyysien avulla.

Palveluita löytyy seuraavilta teknologian aloilta

  • ympäristöteknologia
  • bioteknologia
  • elintarviketeknologia
  • kaivannaisteknologia
  • metalliteknologia
  • rakentamisteknologia
  • energiateknologia
  • maatalousteknologia

Innovaatioalustan käytettävissä olevat laitteistot

Metaanintuottopotentiaalilaitteisto, Viskositeettilaitteisto, Fermentointi ja näytteen käsittely, Grainsense-vilja-analysaattori, DON-mittari viljan hometoksiineille, Laboratoriovälinevuokraus, GC-MS- ja VOC-ajot, Muiden laitteiden vuokraus

Sijainti

Pohjois-Pohjanmaa

Organisaatio

Oulun ammattikorkeakoulu

Osaamisalueet

Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Biojalostus ja uudet tuotteet, Kestävä kaivannaistoiminta, Kemianteollisuus, Valmistava teollisuus

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6

Yhteyshenkilö

Joni Kosamo
joni.kosamo(at)oamk.fi
+358 50 435 2034

Lisätietoja