Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi

Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin palvelut tuo yritysten käyttöön kalliisiin ja ajanmukaisiin laitteistoihin perustuvaa ja erityisosaamista vaativaa materiaaliosaamista usean eri oppilaitostason asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi tuottaa laajasti tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja tukemaan teknologiateollisuuden tarpeita. Palvelut kohdistuvat mm. materiaalianalyyseihin, hitsauksen menetelmäkehitykseen, lisäävään valmistukseen tai pinnoitteiden materiaali- tai prosessikehitykseen tai nanomateriaaleihin. Koulutuspalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

Ekosysteemin palvelu on tarkoitettu kansallisille ja kansainvälisille teknologia-alan yrityksille. Palveluja tuotetaan Itä-Suomen yliopiston eri laitosten (mm. SIB Labs, Sovelletun fysiikan laitos, Farmasian laitos), Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan alojen, sekä Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston eri koulutusalojen kesken.

Innovaatioalustan käytettävissä olevat laitteistot

Materiaalitutkimus ja -analyysit
 • Elektronimikroskopia (+alkuaineanalysaattorit) sekä siihen liittyvät näytevalmistuksen erikoismenetelmät.
 • Röntgentomografialaitteistot 3D-rakennekuvaukseen.
 • Optinen mikroskopia ja mikrospektroskopia (Raman ja FTIR-mikroskopia) kemiallisen koostumuksen analysointiin.
 • Mekaaniset aineenkoestuslaitteistot (mm. veto, puristus, taivutus, iskusitkeys sekä staattisesti että dynaamisesti) eri kuormitusluokissa.
 • Olosuhdetestauslaitteistot mm. uv kestävyys ja korroosiotestaus
 • Röntgendiffraktio (XRD) rakennetutkimukseen
 • Termiset menetelmät (TGA, DSC)
 • Monipuoliset alkuaineanalyysilaitteistot kiinteille, nestemäisille materiaaleille (XRF, ICP-MS)
 • Orgaanisten komponenttien analyysiin NMR
 • Kitka- ja kulutustestauslaitteistot
 • Laboratoriokokoluokan pinnoituslaitteistot fysikaaliseen ja kemialliseen pinnoittamiseen
Hitsauksen kehitys
 • Kaari-, laser- ja kaari-laser hybridihitsaus robotisoidusti kokoluokassa 0-7 m ja 0-3.000 kg
 • Leikkaus, särmäys, koneistus ym. laitteistot liittyen mm. Edelliseen
 • Etäohjelmoinnin, kiinnitinsuunnittelun ym. menetelmien tk-toimintaan liittyviä laitteistoja ja ohjelmistoja
Lisäävä valmistus
 • Metallin jauhepeti- (asennus malliskuu 2020), pursotus- (asennus helmikuu 2020) ja robotisoitu suorakerrostuslaitteisto (asennus maalikuu 2020) kokoluokassa 0-7 m
 • MJF- ja multimateriaali tulostimet
 • Muovin robotisoitu suorakerrostus kokoluokassa 0-2 m (tulossa kevät 2020)
 • Lukuisia pursottavia filamenttitulostimia ja filamentin valmistuslaitteisto
 • Nesteen fotopolymerisointiin perustuvia tulostuslaitteita
 • Betonin/saven 3D-tulostus kokoluokassa 0-1 m (tulossa syksy 2020)

Sijainti

Pohjois-Savo

Organisaatio

Itä-Suomen yliopisto
Savonia amk
Savon ammattiopisto
Ylä-Savon ammattiopisto

Osaamisalueet

Teollinen kiertotalous, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Valmistava teollisuus

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 1-3, TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Arto Koistinen
arto.koitinen(at)uef.fi
+358 44 716 3260

Esa Jääskeläinen
esa.jaaskelainen(at)savonia.fi
+358 44 785 6271

Hannu Miettinen
hannut.miettinen(at)sakky.fi
+358 44 785 4211

Sulevi Komulainen
sulevi.komulainen(at)ysao.fi
+358 40 177 2832

Lisätietoja