Vuokatin pohjoismaisten hiihtolajien tutkimus, testaus ja -valmennusympäristö

Vuokatin pohjoismaisten hiihtolajien tutkimus, testaus ja -valmennusympäristö tuottaa liikunta- ja hyvinvointiteknologian tutkimus- ja testauspalveluita

Palvelu on suunnattu liikunta- tai hyvinvointiteknologian yrityksille sekä pohjoismaisten hiihtolajien joukkueille (esim. kv-maajoukkueet). Palvelun tuottavat Jyväskylän yliopisto sekä Vuokatti Sport.

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön kansainvälisen tason liikuntateknologian sekä liikuntabiologian (biomekaniikka, valmennus- ja testausoppi, liikuntafysiologia) tutkimuksen tavoitteena on tehdä soveltavaa tutkimusta ja teknologiakehittämistä sekä viedä tuloksia jouhevasti käytäntöön. Lisäksi, Jyväskylän yliopiston Vuokatissa kehittämät mittausmenetelmät ovat luotettavia mm. voima-antureiden mittausluotettavuuden ja -toistettavuuden takaa yhteistyö VTT-MIKES:in kanssa. Jyväskylän yliopisto on osa CEMIS-konsortiota, josta löytyy monialaista osaamista viiden eri korkeakoulun tai tutkimusorganisaation muodossa. Tämän yhteistyöverkoston kautta mahdollistuu nopea reagointi ja tarvittavan osaamisen etsiminen eri yrityskentän tarpeisiin. Jyväskylän yliopiston Vuokatissa toteutettavan liikuntateknologian maisterikoulutuksen kautta voimme tarjota myös opiskelijavoimaa yritys- tai muihin projekteihin maksutta.

Alueellista vaikuttavuutta saadaan yhteistyöllä – Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön kehittämiä urheilijatestausmenetelmiä viedään määrätietoisesti osaksi Vuokatin palveluita, ja tällä tavoin edistetään alueen liikuntamatkailua ja kiinnostavuutta etenkin kansainvälisellä tasolla.

Yliopiston tarjotessa tutkimuspalveluja ja riippuen asetelmasta ja tarvittavista menetelmistä TRL-taso on 6-8.

Vuokatti Sportin tarjotessa palveluita, TRL-taso on 8-9. Lisäksi, Vuokatti Sportin Olympiavalmennuskeskuksen olosuhteet ovat huippuluokkaa ja näitä kehitetään jatkuvasti, kuten mm. lumenteko-osaaminen (ensilumenlatu) ja kv-tason harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden kehittäminen.

Innovaatioalustan käytettävissä olevat laitteistot

Liikuntateknologia yksilöllä on käytössään teknologisia ratkaisuja ja laitteita erinäisiin tarpeisiin, kuten hiihtolaboratorio, joka on varustettu mm. liikeanalyysijärjestelmällä ja hengityskaasuanalysaattorilla, mutta käytössä on myös erinäisiä voima-antureita. Lisäksi Vuokatin yksilöllä on käytössää fysiologian ja biomekaniikan laboratoriot, joista löytyvät tarvittavat laitteistot liikuntabiologian tutkimukseen.

Sijainti

Kainuu

Organisaatio

Jyväskylän yliopisto

Osaamisalueet

Digitaaliset ratkaisut ja ICT, Innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen kasvualat

Kestävä matkailu ja vetovoima, Uudet kehittyvät alat

Teknologinen valmiustaso (TRL)

TRL 4-6, TRL 7-9

Yhteyshenkilö

Anni Hakkarainen
anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi
+358 49 777 3103

Lisätietoja