Etsi innovaatioalustoja

Etsi innovaatioalustoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta

InStreams Hub

InStreams Hub -tutkimuskeskittymän tavoite on tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja tutkimukseen perustuvia innovatiivisia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi. Oleellista on myös tulevaisuuden osaajien kouluttaminen, tutkijaverkostojen luominen sekä yritysyhteistyö.

Lisätietoja »

Kiertokaari Oy

Kiertokaaren päätoimipaikka Ruskon jätekeskus on hiilineutraali kiertotalouskeskus. Ruskon jätekeskuksessa on mikroturbiinilaitos, jolla tuotamme jätekeskuksen tarvitseman sähkön ja lämmön biokaasusta. Toimitamme biokaasua myös teollisuuteen ja liikennepolttoaineeksi. Edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Haemme uusia yhteistyökumppaneita Ruskon jätekeskuksessa toteutettaviin kiertotaloushankkeisiin.

Lisätietoja »

Kuopio Health

Kuopio Health on verkosto, joka on sitoutunut edistämään hyvinvoinnin, elintarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta

Lisätietoja »

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster (KWC) – keskittyy vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin Pohjois-Savon alueella. Klusteri tarjoaa yhden luukun ratkaisun nopeisiin tuotekehitys-, testaus- ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alalla toimiville yrityksille.

Lisätietoja »

Mediakeskus LIME

Mediakeskus LIME on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän media-alan oppimisympäristö, joka tuottaa media-alan tutkintotavoitteisten koulutusten lisäksi audiovisuaalisen median koulutus- ja kehittämispalveluita.

Lisätietoja »

Memory Campus

Memory Campus -innovaatioalustan palvelun lisäarvo syntyy jokaisen alustan toimijan omasta vahvasta osaamisesta arkiston- ja tiedonhallinnan, tutkimuksen ja koulutuksen sekä liiketoiminnan osa-alueilla sekä yhteistyöstä, jota alustalla tehdään vahvistaakseen kaikkien alustan toimijoiden osaamisen kasvua.

Lisätietoja »